Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Perusopetuksen virallinen lukuvuosi alkaa 1.8. ja oppilaiden koulutyö käynnistyy elokuun puolivälin tienoilla. Opetuksen järjestäjä ratkaisee koulun alkamispäivän päätöksellään. Lukuvuoden koulutyö päätetään kaikissa kouluissa lain mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Muuten opetuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Opetuksen minimituntimäärä viikossa

Lainsäädännössä on määritelty, montako tuntia oppilaalla on vähintään oikeus saada opetusta viikossa. Minimituntimäärä on:

  • 1. ja 2. luokalla 20 tuntia viikossa
  • 3. luokalla 22 tuntia viikossa
  • 4. luokalla 24 tuntia viikossa
  • 5. ja 6. luokalla 25 tuntia viikossa
  • 7. ja 8. luokalla 29 tuntia viikossa
  • 9. luokalla 30 tuntia viikossa.

Koulupäivän pituuden enimmäismäärä

Koulupäivän pituudelle on määritelty puolestaan enimmäismäärä, joka saa olla ensimmäisellä ja toisella luokalla enintään viisi oppituntia ja muilla luokilla enintään seitsemän oppituntia. Laskennallisesti jokaisesta oppitunnista on käytettävä opetukseen vähintään 45 minuuttia. Tämä ei merkitse sitä, että opetus olisi aina järjestettävä 45 minuutin jaksoissa vaan myös muun pituiset jaksot ovat mahdollisia. Työ rytmitetään niin että se on tarkoituksenmukaista sekä oppimisen että mielekkään työskentelyn kannalta.

Osa koulun työajasta saadaan käyttää työelämään tutustumiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.