Työelämätoimikunnat varmistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Opetushallitus on nimennyt 34 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kolme vuotta (1.1.2024 - 31.12.2026).