Työelämätoimikunnat varmistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Opetushallitus on nimennyt 37 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kolme vuotta (1.1.2021 - 31.12.2023).