Työelämätoimikunnat varmistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Opetushallitus on nimennyt 39 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kolme vuotta (1.1.2018 - 31.12.2020).