Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus eli TELMA-koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle, jolla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. TELMA-koulutuksessa opetus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaan.

TELMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus kestää 1-3 vuotta opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

TELMA-koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • selviytyy jokapäiväisessä elämässä mahdollisimman itsenäisesti,
  • kehittää omatoimisuuttaan,
  • tutustuu työelämään ja löytää itselleen sopivan muodon osallistua siihen sekä
  • kehittää työhön ja ammattiin suuntautunutta toimintakykyään erilaisissa ympäristöissä. 

Jokaisen opiskelijan opinnot  TELMA-koulutuksessa suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaan. Koulutuksen alussa tehdään alkukartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan yksilöllinen opintopolku. Opintojen suunnitteluun osallistuvat opettajan, opiskelijan ja alakäisen huoltajan lisäksi opiskelijan opintojen ja kuntoutuksen kannalta keskeiset ammattilaiset. Yhdessä sovitut tavoitteen, koulutuksen toteutus ja tukitoimet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

TELMA-koulutus on osa opiskelijan kokonaiskuntoutusta ja se toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä opiskelijan lähiverkoston sekä kuntoutuspalvelujen kanssa. Koulutuksen aikana selvitetään itsenäisen elämän edellyttämät ohjaus- ja tukipalvelut sekä tarvittavat apuvälineet.

TELMA-koulutukseen haetaan vaativan erityisen tuen haussa.