Kuvituskuva. Virtain yhtenäiskoulun ilmakuva.

Lähtökohdat käsityön toimintaympäristön suunnittelulle

 

Lähtökohtana oli luoda taide- ja taitoaineiden oppimistila, jossa eri oppiaineet hyötyvät toistensa läheisyydestä luoden suuren yhteisen oppimisympäristön. Tilasuunnittelussa huomioitiin luonnonvalon mahdollisimman hyvä hyödyntäminen mm. käsityön koneiden ja laitteiden sekä työskentleypisteiden sijoittelussa, ja materiaalihuollon logistiikka. Teknisen työn työtapojen tiloissa materiaalihuollon merkitys on erittäin suuri (puu- ja metallitavarat, purunpoisto ja kaasukeskus, sekä ajoneuvohuolto: polkupyörä, mopo, mopoauto). Lisäksi tekstiilityön työtapojen työmateriaalien säilyttämisen ja käytön kannalta tarvittiin suuri tarvikevarasto ja yleistyötilloihin runsaasti säilytystilaa. Tilojen suunnittelussa huomioitiin myös kerho- ja iltakäyttötoiminnan järjestäminen omien varastojen ja oman sisäänkäynnin myötä.

Käsityön opetuksen tiloissa keskeisimmät argumentit ovat työturvallisuus, valvottavuus, tilojen toiminnallisuus ja monikäyttöisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että koneiden, laitteiden, kalusteiden ja työkalujen valinnassa kiinnitetään huomiota niiden sopivuuteen eri-ikäisille käyttäjille, pölyn- ja purunpoistoon, kalusteissa työkorkeuksien sopivuuteen erikokoisilla oppilailla (säädettävyys), tarvittavaan ja työn vaatimaan työskentelytilaan (suuri kankaiden leikkauspöytä, lankkujen ja tankojen vaatima työtila, lämpökäsittelyn varoalueet, vesipisteet jne), suojalaitteiden turvallisuuteen ja konekohtaisten määräysten noudattamiseen. Tilasuunnittelussa huomioidaan myös riittävät konekohtaiset turvaetäisyydet koneiden ja laitteiden välillä. Lisäksi huomioidaan työpöytien välinen etäisyys sekä riittävän väljät yleiset kulkuväylät. Tarvikkeiden ja koneiden sijoittelun tulee olla tarkoituksenmukaisesti ja helppokäyttöisesti suunniteltuina. Oppilastöille suunnitellaan omat säilytystilat sekä työskentelyvälineille omat selkeät laatikostot ja kaapistot. 

Työskentelyn valvottavuus toteutuu, kun opettajilla on esteetön näkyvyys kaikkiin oppimisympäristön työskentelytiloihin, jossa oppilaat työskentelevät, myös kuvataiteen kanssa yhteiskäytössä olevaan märkätyöskentelyn tilaan. Märkätyöskentelyn tilassa on isot työskentelytasot sekä useampi vesipiste kuin myös pesukone, hella, jääkaappi ja vaarallisille aineille oma lukittava kaappinsa. Tilojen toiminnallisuus ja monikäyttöisyys toteutuu, kun opettaja voi järjestää opetuksen niin, että eri materiaalien työstäminen tapahtuu valvonnan alla ja näin voidaan toteuttaa käsityön opetusta oppimisympäristössä yhtä aikaa samassa työtilassa järkevästi. Mediatoria ja mediatorin atk-tilaa voidaan hyödytää työtiloina oppituntien aikana. 

Virtain yhtenäiskoulun teknisen työn työtapojen tilat käsittävät kaksi erillistä yleistyötilaa. Toinen yleistyötila on vuosiluokkien 16 käyttöön ja toinen vuosiluokkien 7–9, luokiolaisten ja kansalaisopiston käyttöön. Yleistyötilojen yhteydessä on molemmilla omat pintakäsittely-, tulityö- ja hiomatilat, oppilastyö- ja materiaalivarastot, opettajan työtilat, eteistilat ja wc-tilat. Vuosiluokkien 1–6 ja 7–9  yleistyötilojen välissä on yhteiskäytössä oleva koneellisen puuntyöstön tila. Erillisiä tiloja näiden lisäksi ovat purunpoistotila, ulkoinen purukontti, tekninen tila, kaasukeskus sekä kansalaisopiston varastotila.

Virtain yhtenäiskoulun tekstiilityön työtapojen tilat käsittävät useamman tilan kokonaisuuden. Varsinaisen tekstiilityön työtapojen yleistyötilan, yhteisen märkätyöskentelyn tilan kuvataiteen kanssa, kuvataiteen tilan, mediatorin aulan sekä itse mediatorin. Oppilaat hyödyntävät myös teknisen työn työtapojen tiloja työvaiheiden sitä edellyttäessä. Tekstiilityön yleistyötilassa on iso materiaalivarasto, samoin kuvataiteen tilassa. Opetustilosta löytyy runsaasti kaappi- ja laatikostotilaa, minkä lisäksi märkätyöskentelyn tilassa on yhteistä kaappitilaa. Kaikkia edellä mainittuja tiloja käytetään tarpeen mukaan sekä tekstiilityön työtapojen että kuvataiteen tiloina. Mediatorilla on lisäksi varastotilaa ja iltakäyttäjien omat varastot mediatorin aulassa. 

Oppimisympäristön tilojen käyttö on sujuvaa, sillä tilat ovat yhteydessä toisiinsa. Myös koneiden ja laitteiden siirtäminen tilasta toiseen tarvittaessa on mahdollista. Tiloja käyttävät kerhot ja iltakäyttäjät kouluaikojen ulkopuolisella ajalla. Teknisen työn työtapojen tilojen kanssa yhteiskäytössä ovat eteistilat naulakkoineen sekä wc-tilat. 

Esiopetuksen ja vuosiluokkien 12 oppimisalueella on lisäksi erillinen monikäyttöinen nikkaritila (27 m2), jota käytetään toimintaterapia-, opetus- sekä AP- ja IP-toimintatilana. Se on kalustettu höyläpenkein, työtasoin viilapenkkivarustuksella, puu/metallityökalukaapilla, pylväsporakoneella ja konelehtisahalla. Tilassa on myös pintakäsittelypöytä vesipisteineen sekä AV-laitteisto.

 

Kuvituskuva. Mediatorin sohva ja työskentelyalue. Virtain koulu.
Mediatori kuvattuna käsityön oppimisympäristön suuntaan

 

Käsityön oppimis- ja työympäristöön siirrytään mediatorin kautta

Mediatori (90 m2) sijaitsee keskellä taide- ja taitoaineiden oppimisaluetta, jota käytetään sekä koulu- että iltakäytössä. Iltakäyttäjille on erillinen varasto sekä kuvataiteelle että tekstiilityön työtavoille. Mediatorilla on vitriinit oppilastöiden esillepanoa varten. Torilta on suora yhteys käsityön ja kuvataiteen opetustiloihin. Mediatorille on sijoitettu atk-laitteistoa, joka on koko koulun käytössä. Käsityö oppiainetta tila palvelee tarjoamalla joko yksin tai yhdessä tapahtuvaa suunnittelutilaa. Samalla mediatori toimii atk-laitteiston ansiosta opetus- ja koulutustilana, ja tarvittaessa väliaikaisena paisunta/työtilana taide- ja taitoaineille. Tilassa on myös robottikäsi, jota käytetään ohjelmointiopetukseen.    

Tekstin ovat kirjoittaneet käsityön opettajat Aija Kangasluoma ja Marko Valkeinen

 

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen yleistyötila, Virtain yhtenäiskoulu

 

Kuvituskuva. Tekstiilityön työtapojen yleistyötilat, Virtain koulu

 

Virtain yhtenäiskoulu, oppimisympäristökonsepti

 

Virtain yhtenäiskoulu, pedagoginen suunnitelma

 

Suunnitelmat: