Hyppää pääsisältöön

Lukeva varhaiskasvatus


Lapsi oppii arvostamaan lukutaitoa, kun hän elää lukemista arvostavassa ympäristössä.

Luetaan lasten kanssa!

Lukeva varhaiskasvatus -ohjelma lisää tietoa lukutaidon valmiuksien kehittämisestä varhaiskasvatuksessa. Ohjelma tarjoaa materiaaleja yhteistyöhön huoltajien ja kirjaston kanssa, työkaluja lukutaitotyön suunnitteluun ja seurantaan sekä vinkkejä kirjojen pedagogiseen käyttöön varhaiskasvatuksessa.

Lukeva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteet

  • Tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksessa tehtävä lukutaitotyö sekä lukemisen ja lukutaidon merkitys kaikelle oppimiselle. 
  • Luoda pysyviä rakenteita, joilla tuetaan monilukutaidon varhaista kehittymistä sekä tekstien ja kirjallisuuden maailmaan kasvamista. 
  • Vahvistaa vanhoja ja luoda uusia yhteistyömuotoja varhaiskasvatuksen, kirjaston, kotien sekä muiden lukutaitotyötä tekevien välille.

Lukeva varhaiskasvatus -ohjelma on osa Lukutaito-ohjelmaa ja Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toimeenpanoa.