Hyppää pääsisältöön

Lukeva varhaiskasvatus


Lapsi oppii arvostamaan lukutaitoa, kun hän elää lukemista arvostavassa ympäristössä.

Luetaan lasten kanssa!

Lukeva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on:

  • Tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksessa tapahtuva lukutaitotyö sekä lukemisen ja lukutaidon merkitys kaikelle oppimiselle.
  • Luoda pysyviä rakenteita, joilla tuetaan monilukutaidon varhaista kehittymistä sekä tekstien ja kirjallisuuden maailmaan kasvamista.
  • Vahvistaa vanhoja ja luoda uusia yhteistyömuotoja varhaiskasvatuksen, kirjaston, kotien sekä muiden lukutaitotyötä tekevien välille. 

Lukeva varhaiskasvatus -ohjelman käyttäminen on maksutonta ja mahdollista kaikille varhaiskasvatuksen toimijoille. Ohjelmaa on pilotoitu kevään 2023 aikana yhteensä 27 varhaiskasvatusyksikössä, ja pilotista saadut kokemukset on huomioitu ohjelman suunnittelussa.

Lukeva varhaiskasvatus -ohjelma on osa Lukutaito-ohjelmaa ja Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toimeenpanoa.

Sivustoa täydennetään kevään 2024 aikana. Tulossa materiaaleja mm. lukutaitotyön suunnitteluun ja arviointiin varhaiskasvatuksessa.