Hyppää pääsisältöön

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa


Varhaiskasvatuksen ammattilainen, etsitkö kehitysideoita työsi tueksi? Olemme keränneet sivulle erilaisia ohjeita, videoita ja muita innostavia materiaaleja, joita voit vapaasti soveltaa omassa tekemisessäsi. Tervetuloa tutustumaan!
alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Tukimateriaali sisältää mallilomakkeen, ohjeistuksen, kuvan ja videon näiden käytöstä lapsen vasu -prosessissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Materiaalin esimerkit painottuvat päiväkoteihin, mutta ne ovat sovellettavissa myös perhepäivähoitoon ja avoimeen varhaiskasvatukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Osallisuus varhaiskasvatuksessa

Mitä osallisuus tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea ja edistää lasten osallisuutta? Tutustu viiden videon sarjaan aiheesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielten rikas maailma

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Kielten rikas maailma -materiaalista saat ideoita varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan, mutta myös siihen miten kielen kehittymistä voi tukea kotona.

alt-text (optional, uses title if not set)

Salassapito ja tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Videolla asiantuntijat vastaavat varhaiskasvatuksen kysymyksiin tietosuojasta ja salassapidosta. Mikä on julkista ja mikä salassa pidettävää tietoa varhaiskasvatuksessa? Entä mitä pedagogisten asiakirjojen osalta pitää ottaa huomioon?

alt-text (optional, uses title if not set)

Vuorohoito

Vuorohoidon materiaali sisältää luentovideoita ja kirjallista materiaalia muun muassa pienten lasten hyvinvoinnin, pedagogiikan sekä laadun näkökulmista tarkasteltuna. Muilla videoilla henkilöstö ja esimiehet keskustelevat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisesta vuorohoidossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon materiaalit koostuvat kirjallisesta aineistosta sekä lyhyistä videoista, joissa perhepäivähoitajat sekä perhepäivähoidon esimiehet kertovat omia kokemuksiaan perhepäivähoidon kehittämisen hyvistä käytännöistä. Tutustu avoimin mielin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisympäristö

Varhaiskasvatuksessa hyvästä oppimisympäristöstä löytyy lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin, rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Oppimisympäristö-osiosta löydät myös linkkejä erilaisiin oppimisympäristön kehittämishankkeisiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on eurooppalaisena yhteistyönä suunniteltu työkalu toiminnallisen, oppijakeskeisen ja itseohjautuvan kielten opiskelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena on kehittää lapsen sosioemotionaalisia taitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä toisten ihmisten kunnioittamista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Katsomuskasvatus on osa yleissivistävää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa. Katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

Tässä osiossa julkaistaa mm. luentovideoita ja niiden materiaaleja liittyen varhaiskasvatuksen pedagogisen ja inklusiivisen johtamisen ja kehittämisen tueksi.