Hyppää pääsisältöön

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa


Varhaiskasvatuksen ammattilainen, etsitkö kehitysideoita työsi tueksi? Olemme keränneet sivulle erilaisia ohjeita, videoita ja muita innostavia materiaaleja, joita voit vapaasti soveltaa omassa tekemisessäsi. Tervetuloa tutustumaan!

Uutta! Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa 06/2023 Lasten osallisuus 05/2023 Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu 04/2023

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Tukimateriaali sisältää mallilomakkeen, ohjeistuksen, kuvan ja videon näiden käytöstä lapsen vasu -prosessissa.

Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Materiaalin esimerkit painottuvat päiväkoteihin, mutta ne ovat sovellettavissa myös perhepäivähoitoon ja avoimeen varhaiskasvatukseen.

Lasten osallisuus

Lasten osallisuus

Lasten osallisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vaatii tietoisia tekoja sekä henkilöstön ohjausta ja tukea. Mitä osallisuus tarkoittaa pedagogisessa toiminnassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin henkilöstö voi tukea ja edistää lasten osallisuutta? Tutustu viiteen videoluentoon ja niiden materiaaleihin.

Kielten rikas maailma

Kielten rikas maailma

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Kielten rikas maailma -materiaalista saat ideoita varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan, mutta myös siihen miten kielen kehittymistä voi tukea kotona.

Salassapito ja tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Salassapito ja tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Videolla asiantuntijat vastaavat varhaiskasvatuksen kysymyksiin tietosuojasta ja salassapidosta. Mikä on julkista ja mikä salassa pidettävää tietoa varhaiskasvatuksessa? Entä mitä pedagogisten asiakirjojen osalta pitää ottaa huomioon?

Vuorohoito

Vuorohoito

Vuorohoidon materiaali sisältää luentovideoita ja kirjallista materiaalia muun muassa pienten lasten hyvinvoinnin, pedagogiikan sekä laadun näkökulmista tarkasteltuna. Muilla videoilla henkilöstö ja esimiehet keskustelevat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisesta vuorohoidossa.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon materiaalit koostuvat kirjallisesta aineistosta sekä lyhyistä videoista, joissa perhepäivähoitajat sekä perhepäivähoidon esimiehet kertovat omia kokemuksiaan perhepäivähoidon kehittämisen hyvistä käytännöistä. Tutustu avoimin mielin.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö

Varhaiskasvatuksessa hyvästä oppimisympäristöstä löytyy lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin, rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Oppimisympäristö-osiosta löydät myös linkkejä erilaisiin oppimisympäristön kehittämishankkeisiin.

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on eurooppalaisena yhteistyönä suunniteltu työkalu toiminnallisen, oppijakeskeisen ja itseohjautuvan kielten opiskelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena on kehittää lapsen sosioemotionaalisia taitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä toisten ihmisten kunnioittamista.

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Katsomuskasvatus on osa yleissivistävää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa. Katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä.

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

Tässä osiossa julkaistaan mm. luentovideoita ja niiden materiaaleja liittyen varhaiskasvatuksen pedagogisen ja inklusiivisen johtamisen ja kehittämisen tueksi.

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsella on oikeus saada tukea varhaiskasvatuksessa heti, kun tuen tarve on havaittu. Täältä löydät tietoa, miten lapsen tukea toteutetaan? Mitä ovat varhaiskasvatuksen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki? Mitä päätöksiä lapsen tuesta tehdään? Ja mitä muuta tietoa ja palveluita on saatavilla lapsen tuen toteuttamisen tueksi?

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Tämä opas kannustaa pohtimaan arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat omaan ja työyhteisön toimintaan sekä tunnistamaan ja purkamaan eriarvoistavia käytänteitä, jotka ovat esteenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä työ on jatkuva prosessi ja kytkeytyy muuhun pedagogiseen suunnitteluun.

Monialainen yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Sivustolle on koottu tietoa varhaiskasvatuksen monialaisen yhteistyön ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tueksi. Sivustolta löytyy myös huoltajille suunnattua tietoa varhaiskasvatuksesta, joka on käännetty eri usealle eri kielelle.

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen -sivusto

www.oph.fi

Ei kaikelle väkivallalle -sivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten tällaiset teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua muun muassa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Lapsen oikeudet -sivusto

www.oph.fi

Tältä sivustolta löytyy materiaaleja lapsen oikeuksien käsittelyyn sekä lasten että huoltajien kanssa. Materiaalit on käännetty yhdeksälle eri kielelle.

Liikkuva varhaiskasvatus

liikkuvavarhaiskasvatus.fi

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Sivuilta löytyy muun muassa erilaista materiaalia.

Digitaalisen osaamisen kuvaukset

eperusteet.opintopolku.fi

Digitaalisen osaamisen kuvaukset muodostavat kansallisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen, jolla tuetaan mm. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 paikallista toimeenpanoa.

Tukea digitaalisen osaamisen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa

Sivustolta löytyy tukea mm. pienten lasten digitaalisen lukutaidon kehittämiseen ja digitaalisten palvelujen valintaan sekä pienten lasten digisanasto