Hyppää pääsisältöön

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa


Varhaiskasvatuksen ammattilainen, etsitkö kehitysideoita työsi tueksi? Olemme keränneet sivulle erilaisia ohjeita, videoita ja muita innostavia materiaaleja, joita voit vapaasti soveltaa omassa tekemisessäsi. Tervetuloa tutustumaan!
alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Tukimateriaali sisältää mallilomakkeen, ohjeistuksen, kuvan ja videon näiden käytöstä lapsen vasu -prosessissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Materiaalin esimerkit painottuvat päiväkoteihin, mutta ne ovat sovellettavissa myös perhepäivähoitoon ja muuhun varhaiskasvatukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Osallisuus varhaiskasvatuksessa

Mitä osallisuus oikeastaan tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin lapsen osallisuutta voidaan lisätä? Tutustu viiden videon sarjaan aiheesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielten rikas maailma

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Kielten rikas maailma -materiaalista saat ideoita varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan, mutta myös siihen miten kielen kehittymistä voi tukea kotona.

alt-text (optional, uses title if not set)

Salassapito ja tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Videolla asiantuntijat vastaavat varhaiskasvatuksen kysymyksiin tietosuojasta ja salassapidosta. Mikä on julkista ja mikä salassa pidettävää tietoa varhaiskasvatuksessa? Entä mitä pedagogisten asiakirjojen osalta pitää ottaa huomioon?

alt-text (optional, uses title if not set)

Vuorohoito

Opetushallituksen julkaisemassa videosarjassa väitöskirjatutkijat Eija Salonen ja Kaisu Peltoperä avaavat vuorohoitoon liittyviä kysymyksiä sekä kertovat, miten pienten lasten hyvinvointia voidaan edistää vuorohoidon arjessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon materiaalit koostuvat kirjallisesta aineistosta sekä lyhyistä videoista, joissa perhepäivähoitajat sekä perhepäivähoidon esimiehet kertovat omia kokemuksiaan perhepäivähoidon kehittämisen hyvistä käytännöistä. Tutustu avoimin mielin.