Avaintoimella 3 tuetaan poliittista yhteistyötä Euroopan unionin tasolla ja edistetään näin uusien toimintapolitiikkojen kehittämistä, joilla voidaan käynnistää koulutus-, nuoriso- ja urheilualan nykyaikaistamista ja uudistuksia Euroopan
unionin ja järjestelmien tasolla.