Programområde 3 stöder det politiska samarbetet på EU-nivå och främjar på så sätt utvecklingen av ny politik för att inleda moderniseringen och reformen av utbildnings-, ungdoms- och idrottssektorn på EU- och systemnivå.