Uutinen

Suomen koordinoimalla Erasmus+ -hankkeella edistetään opettajien kielitietoisuutta

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Opetus ja ohjaus
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Opetushallituksen vastaamaan LISTiac-hankkeen ohjauksesta ja ohjausryhmän asettamisesta. Hankkeessa edistetään opettajien kielitietoisuutta ja autetaan oppilaita menestymään opinnoissaan entistä tasavertaisemmin.
Kuvituskuva, mies ja nainen tekevät parityötä

LISTiac tulee sanoista Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms. Helmikuussa alkaneessa hankkeessa kehitetään, testataan ja arvioidaan reflektiivistä työkalua, joka auttaa tulevia ja nykyisiä opettajia sekä opettajien kouluttajia lisäämään kielitietoisuutta omassa opetuksessaan, ajattelussaan ja asenteissaan. 
Hankkeen pääkoordinoinnista vastaa Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta.

Päävetäjiä ovat kielikylpyprofessori Siv Björklund ja erikoistutkija Mari Bergroth Åbo Akademista. Hankkeessa työskentelee viisi tutkijaa viidestä eurooppalaisesta yliopistosta. Lisäksi kolme yliopistoa tekee kenttätutkimusta teemasta. Yhteistyötä tehdään Suomen, Portugalin ja Slovenian opetusministeriöiden kanssa.

Tavoitteena on antaa oppilaille samat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan kaikkialla Euroopassa. Kehittämistyöllä halutaan muuttaa koulujen yksikielisyyteen perustuvia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä. Aiheesta on olemassa runsaasti tutkimustietoa, ja opettajien käyttöön on kehitetty erilaisia työvälineitä. Muutos eri puolilla Eurooppaa on kuitenkin hidasta. 

– Muuttuvassa maailmassa on entistä tärkeämpää, että kaikki opettajat osaavat ottaa oppilaiden ja lähiyhteisön eri kielet ja kulttuurit huomioon opetuksessa. Siksi hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti opettajat, jotka eivät opeta kieliaineita, Siv Björklund sanoo. 

Opetushallitus järjestää hankkeen aloitusseminaarin 18.–19.3. Seminaari aloittaa kansainvälisen, kolmivuotisen kehittämistyön.  

Lisätietoja:

opetusneuvos Anu Halvari (vieraiden kielten opetus yleissivistävässä koulutuksessa), +358 29 533 1277, anu.halvari [at] oph.fi 
opetusneuvos Katri Kuukka (kielitietoisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus), +358 29 533 1445, katri.kuukka [at] oph.fi
opetusneuvos Hannele Nevalampi (Erasmus+), +358 29 533 8566, hannele.nevalampi [at] oph.fi
kielikylpyprofessori Siv Björklund, +358 50 442 5595, siv.bjorklund [at] abo.fi