Euroopan komission EUSurvey-palautelomakkeet keräävät tietoa Erasmus+ vaihtoon osallistuneiden kokemuksista ja vaihdon vaikutuksista. Tämän sivun tilastot perustuvat lukuvuoden 2018-2019 vastauksiin. Suurin osa kysymyksistä koskee Suomesta lähteneitä. Kyseisenä lukuvuonna Suomesta osallistui 3984 henkilöä opiskelijavaihtoon, 1129 harjoittelijavaihtoon, 822 opettajavaihtoon ja 1042 henkilökuntavaihtoon. Osallistujista 94-95% vastasi palautekyselyyn.
Infograafit on tarkoitettu korkeakoulujen käyttöön vaihdoista tiedottamiseen ja niihin kannustamiseen. Infograafit ovat englanniksi ja löytyvät powerpoint- sekä pdf-muodossa.