Erasmus+-hankkeissa eTwinning-alustaa voi käyttää monella eri tavalla täydentämään hankkeen toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Kussakin hankkeessa voi päättää itse mihin tarkoitukseen ja miten alustaa käyttää.

Yleisesti Twinspace-työskentelyalustan käyttö Erasmus+ -hankkeissa mahdollistaa sen, että koko opetusryhmä voi olla mukana ja oppijat voivat kokea osallisuutta ja yhdessä oppimista. Hankekumppanit tulevat tutuksi ja konkreettisiksi alustalla tehtävän yhteistyön kautta. Alla kuvataan tyypillisiä tapoja käyttää eTwinningin eTwinningLive- ja TwinSpace-alustoja hankkeiden tukena.