I Erasmus+-projekt kan man utnyttja eTwinning plattformen på många olika sätt för att komplettera projektet i enlighet med dess mål. I varje projekt kan man själv bestämma till vad och hur man använder plattformen.

Generellt möjliggör användandet av TwinSpace i ett Erasmus+-projekt det, att hela undervisningsgruppen kan vara med och de lärande kan uppleva delaktighet och att lära sig tillsammans. Projekpartners blir bekanta med varandra då man samarbetar konkret på plattformen. Nedan beskriver vi typiska sätt att använda plattformen eTwinningLive- och lärmiljön TwinSpace som ett stöd för Erasmus+-projektet.