Viesti hankkeestasi, jotta kiinnostava toiminta ja sen tulokset leviävät!
Vain Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot käyttöön - Kuvituskuva, poika näyttää peukkua

Jokainen hanke vaikuttaa! - Ideoita ja inspiraatiota hankeviestintään

Miksi viestintä kuuluu hanketyöhön?

Teet Erasmus+ -hankkeessa tärkeää työtä, josta kannattaa ja pitää kertoa muillekin. Jokainen hanke vaikuttaa yksilötasolla, oppilaitoksissa, työelämässä tai alueellisesti. Siksi hankkeen kokemuksista ja tuloksista on tärkeää kertoa ulospäin. Se, mikä sinulle on arkista, voi olla uutta ja merkittävää toisille. Sekä pienissä että suurissa hankkeissa saadaan tuloksia, joita muidenkin kannattaa ottaa käyttöön.

Hyvin suunniteltu viestintä auttaa hankkeen toteuttamisessa. Viestinnällä levitetään tietoa hankkeessa saaduista kokemuksista ja hyvistä käytännöistä sekä lisätään hankkeen ja sen toteuttajien tunnettuutta. Silloin on helpompaa myöhemmin löytää uusia yhteistyökumppaneita. 

Onnistunut viestintä motivoi ja sitouttaa hankkeessa mukana olevia ja herättää ulkopuolisten kiinnostusta hanketta ja organisaatiota kohtaan. Hankkeista viestiminen tuo EU-ohjelmat lähemmäs kansalaisia ja kertoo siitä, mitä kaikkea yhteisistä varoista rahoitetulla toiminnalla saadaan aikaan. 

Huomaathan, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta viestiminen on yksi edellytys rahoituksen saamiselle. Erasmus+ -avustussopimuksessa määritellään, miten hankkeesta tulee tiedottaa ja miten EU-rahoituksen tulee näkyä. 

Erasmus+ -ohjelmaoppaan viestintäosiosta löydät näkyvyyden saamiseksi vinkkejä ja ohjeita, jotka kannattaa lukea huolellisesti.

Katso opastusvideo, miten teet hankeviestinnästäsi vaikuttavaa! (kesto 16 min)