Viesti hankkeestasi, jotta kiinnostava toiminta ja sen tulokset leviävät!
Vain Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot käyttöön - Kuvituskuva, poika näyttää peukkua

Teet Erasmus+ -hankkeessa tärkeää työtä, josta kannattaa ja pitää kertoa muillekin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, edistää kokemusten ja hyvien käytäntöjen levittämistä, parantaa hankkeen ja sen toteuttajien näkyvyyttä ja tunnettuutta, auttaa löytämään uusia yhteistyökumppaneita sekä tuo EU-ohjelmat lähemmäs kansalaisia.

Huomaathan, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta viestiminen on yksi edellytys rahoituksen saamiselle. Euroopan komission alaisen toimeenpanoviraston (EACEA) ja hankkeen välinen sopimus määrittelee, miten hankkeesta tulee tiedottaa ja miten EU-rahoituksen tulee näkyä.