Kommunicera om ditt projekt för att sprida er intressanta verksamhet och resultaten från den.
En pojke visar tummen upp

Varje projekt påverkar! – Idéer och inspiration för projektkommunikation

Varför hör kommunikation till projektarbetet?

I ditt projekt inom Erasmus+ gör du ett viktigt arbete, som du också bör berätta om för andra. Varje projekt påverkar på individnivå, vid läroanstalter, i arbetslivet eller regionalt. Därför är det viktigt att berätta för andra om erfarenheterna och resultaten från projektet. Det som är vardagligt för dig kan vara nytt och betydelsefullt för andra. I både små och stora projekt får man resultat, som det kan löna sig också för andra att ta i bruk.

Välplanerad kommunikation är till hjälp i förverkligandet av projektet. Genom kommunikation sprider man kunskap om erfarenheterna från ett projekt och god praxis som man utvecklat samt gör genomförarna av projektet mer kända. Det gör det lättare att hitta nya samarbetspartner senare. 

Framgångsrik kommunikation motiverar och engagerar dem som deltar i projektet samt väcker utomståendes intresse för projektet och organisationen. Kommunikation om projekt för EU-programmen närmare medborgarna och berättar om vad man kan få till stånd med den verksamhet som finansieras med gemensamma medel. 

Observera att information om projektet och finansieringen är en förutsättning för att få finansiering. I avtalet om Erasmus+-bidrag fastställs hur man ska informera om projektet och hur EU-finansieringen ska synas. 
I kapitlet om kommunikation i programhandledningen för Erasmus+ finns tips för hur man får synlighet och anvisningar som bör läsas noggrant.

Se instruktionsvideon om projektkommunikation som har effekt! (längd 16 min)