Kommunicera om ditt projekt för att sprida er intressanta verksamhet och resultaten från den.
En pojke visar tummen upp

Inom Erasmus+-projektet utför du viktigt arbete som du absolut ska informera andra om. Väl planerad och genomförd kommunikation försnabbar projektets uppstart, främjar spridning av erfarenheter och god praxis, gör projektet och dem som genomför det synligare och bättre kända, hjälper till att hitta nya samarbetspartner samt för EU-programmen närmare allmänheten.

Vänligen observera att kommunikation om projektet och finansieringen som det fått är en förutsättning för att beviljas finansiering. I avtalet mellan Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA och projektet definieras vilken typ av kommunikation om projektet krävs och hur EU-finansieringen ska synliggöras.