Viesti hankkeestasi, jotta kiinnostava toiminta ja sen tulokset leviävät!

Paperi, johon piirretään sovellusten logoja.

Teet Euroopan solidaarisuusjoukot -hankkeessa tärkeää työtä, josta kannattaa ja pitää kertoa muillekin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä nopeuttaa hankkeen käynnistymistä, edistää kokemusten ja hyvien käytäntöjen levittämistä, parantaa hankkeen ja sen toteuttajien näkyvyyttä ja tunnettuutta, auttaa löytämään uusia yhteistyökumppaneita sekä tuo EU-ohjelmat lähemmäs kansalaisia.

Huomaathan, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta viestiminen on yksi edellytys rahoituksen saamiselle. Organisaatiosi laillisen edustajan allekirjoittama hankesopimus määrittelee, miten hankkeesta tulee tiedottaa ja miten EU-rahoituksen tulee näkyä viestinnässä.