Informera om ditt projekt för att sprida er intressanta verksamhet och resultaten från den.

I ditt projekt inom Solidaritetskåren gör du ett viktigt arbete, som du också bör berätta om för andra. En välplanerad och väl genomförd kommunikation gör att det går snabbare att inleda projektet, att goda erfarenheter och god praxis sprids snabbare samt att projektet och dess genomförare blir mera synliga och kända. Samtidigt hjälper kommunikationen er att hitta nya samarbetspartner och gör EU-programmen mera bekanta för allmänheten.

Observera att information om projektet och finansieringen är en förutsättning för att få finansiering. I projektavtalet som undertecknats av din organisations rättsliga företrädare fastställs hur ni ska informera om projektet och hur EU-finansieringen ska synas i kommunikationen.