Luovan Euroopan Kulttuurin alaohjelma on tukenut eurooppalaista kulttuuria ja luovia aloja nyt jo yli kuuden vuoden ajan. Tältä sivulta saat lisätietoja suomalaisten osallistumisesta ohjelmaan sekä Suomeen myönnetystä tuesta.
Kulttuurihankkeita tehdään kaikilla aloilla.

Ohjelmasta on tuettu vuosina 2014-2020 yli 600 yhteistyöhanketta, yli 300 kirjallisuuden käännöshanketta, 51 eurooppalaista verkostoa sekä 23 eurooppalaista foorumia. Lisäksi ohjelmassa on järjestetty erilaisia erillishakuja.

 • Suomalaisia on ollut mukana yhteensä 72 yhteistyöhankkeessa.  Hankkeisiin on osallistunut 77 suomalaista organisaatiota, joista 9 on toiminut hankkeen koordinaattorina. Suomalaisten suosituimmat yhteistyömaat ovat olleet Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Belgia.
 • Kirjallisuuden käännöstukea on saanut 3 suomalaista kustantamoa.
   
 • Lisäksi suomalaisia on ollut vuosina 2014-2020 mukana 6 eurooppalaisessa foorumissa ja ohjelman tukemilla verkostoilla on lukuisia suomalaisjäseniä.
   
 • Vuosina 2014-2020 Kulttuurin alaohjelman rahoitusta on myönnetty Suomeen yhteensä yli 6 miljoonaa euroa.
   
 • Ohjelma on tukenut myös monia pilottihakuja (mm. Music Moves Europe -haut sekä Bridging Culture and Audiovisual Content through Digital). Lisäämme myös näitä koskevia tilastoja tälle sivulle, kun ne ovat saatavilla.
   
 • Voit tutustua paremmin suomalaisväritteisiin hankkeisiin kokoamassamme hankepankissa, joka löytyy osoitteesta www.oph.fi/fi/luova-eurooppa-hankkeet.

 

Tietolähde: Koulutuksen, kulttuurin ja audiovisuaalialan toimeenpanovirasto EACEA.