Luovan Euroopan hankekatalogin bannerikuva

 

Tervetuloa tutustumaan EU:n Luova Eurooppa-ohjelman rahoittamaan hankeyhteistyöhön!

Tällä sivustolla esitellään Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020) rahoitusta saaneita yhteistyöhankkeita, joissa on mukana suomalaisia kulttuurialan toimijoita. Hankkeet on järjestetty aloitusvuoden mukaan.

Sivun alalaidasta löydät linkkejä lisätietoon sekä tilastoja ja infografiikkaa suomalaisten osallistumisesta ohjelmaan.

2020

alt-text (optional, uses title if not set)

Agents of Change: Mediating Minorities (2020–2022)

Suomalaisen Cultura-säätiön koordinoima MeM-hanke tarkastelee art mediation -lähestymistavan mahdollisuuksia inklusiivisuuden edistämisessä.

alt-text (optional, uses title if not set)

ART4MED – Art Meets Open Science and Technology in Health and Medical Research …

ART4MED-hankkeessa tutkitaan ja levitetään tapoja, joilla taiteen kohtaamista terveys- ja lääketieteellisen tutkimuksen kanssa voidaan hyödyntää.

alt-text (optional, uses title if not set)

Refresh Plus – Young Art(ist)s Refreshing Heritage Sites and Legends (2020-2022)

Refresh Plus -hankkeessa yhdistyy eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuominen lähemmäs uusia yleisöjä ja nuorten taiteilijoiden tutustuttaminen luovaan talouteen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Collective Moves: Libertalia Lab and Performance (2020-2023)

Collective Moves -hanke luo yhteistuotantojen kautta pienemmille kaupungeille edellytyksiä tehdä kunnianhimoista työtä kulttuurin alalla resurssien rajallisuudesta huolimatta.

alt-text (optional, uses title if not set)

GETTING UNSTUCK (2020-2022)

Getting Unstuck -hankkeessa muovataan inklusiivisempaa eurooppalaista identiteettiä ja rakennetaan maahanmuuttajaryhmien ja ammattitaiteilijoiden yhteistyönä monitaiteisia esityksiä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Light Art in Public Spaces (2020-2023)

LAIPS-hanke edistää valotaiteen asemaa osana kaupungin kulttuurimaisemaa ja kulttuuriperintöä sekä vahvistaa kokemustenvaihtoa ja digitaalisten työkalujen kehittämistä alalla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vibes – Connected Dance (2020-2022)

Vibes -hanke rakentaa tanssin voimalla kollektiivista läsnäoloa fyysisestä etäisyydestä riippumatta. Taustatyön suurelle osallistavalle tanssiperformanssille tekee kolme eurooppalaista luovaa tiimiä.

alt-text (optional, uses title if not set)

FACE to FAITH (2020-2023)

FACE to FAITH -hankkeessa rakennetaan esittävän taiteen keinoin rikastuttavaa dialogia uskosta ja uskomuksista Euroopassa sekä tuotetaan esityksiä uskon ilmenemisestä eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Clowning Connects Us – ClowNexus (2020-2023)

Seitsemän eurooppalaisen sairaalaklovniorganisaation yhteishankkeen tavoitteena on kehittää uusia taiteellisten interventioiden menetelmiä sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

ULYSSES (2020-2024)

Ulysses on nykymusiikkihanke, jossa nuorten taiteilijoiden matka eurooppalaisen musiikin keskeisille areenoille ja maailmanluokan kapellimestarin oppiin järjestetään Odysseuksen matkan konseptia mukaillen.

alt-text (optional, uses title if not set)

B-AIR Art Infinity Radio – Creating Sound Art for Babies, Toddlers and Vulnerab…

B-AIR Art Infinity Radio -hanke haastaa visuaalisen viestinnän dominoimaa mediamaisemaa edistämällä kansainvälistä yhteistyötä luovan radiotuotannon alalla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Big Pulse Dance Alliance (2020-2024)

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) on kahdentoista tanssifestivaalin hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa nykytanssin kenttää Euroopassa.

2019

alt-text (optional, uses title if not set)

MOI! Museums of Impact (2019 –2022)

Hankkeessa kehitetään itsearviointimalli eurooppalaisille museoille. Mallin avulla museot voivat kehittää toimintaansa vastaamaan monimuotoisen, digitalisoituvan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

BEYOND MATTER (2019–2023)

BEYOND MATTER tuo kulttuuriperinnön virtuaaliseen todellisuuteen. Monialaisessa hankkeessa sekoittuvat teknologia, museologinen tutkimus ja innovatiiviset levitysmenetelmät sekä näiden evaluointi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Artists at Risk (AR) – A European network of Safe Havens (2019–2022)

Hanke edistää sanan- ja ilmaisunvapautta tarjoamalla residenssejä kotimaassaan uhatuille taiteilijoille. Lisäksi hanke tarjoaa Euroopassa jo oleville taiteilijoille väyliä integroitua taidemaailmaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

European Music Managers Mentorship Activation (2019–2020)

EMMMA on ensimmäisen koko Euroopan laajuinen musiikkimanagereiden mentorointiprojekti. Se kehittää managereiden osaamista digitalisaation muuttamilla musiikkimarkkinoilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Shape It (2019–2021)

Shape It laajentaa nykytanssin yleisöpohjaa testaamalla, miten aikuisille toteutettuja tanssiesityksiä voidaan muokata pienin muutoksin sopiviksi myös nuoremmille yleisöille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Biofriction (2019–2021)

Hankkeessa kehitetään työkaluja monialaiseen yhteistyöhön biotaiteen, bioteknologian ja biohakkeroinnin rajalla.

alt-text (optional, uses title if not set)

DanceMe UP (2019–2022)

DanceMe UP keskittyy nykytanssiin, tanssinopetukseen ja digitaaliseen mediaan. Se kehittää ja parantaa digitaalisen sovelluksen avulla tanssijoiden, yleisöjen ja kulttuurialan organisaatioiden välisiä yhteistyömalleja.

alt-text (optional, uses title if not set)

European Design Upgrade: Transnational Capacity Building (2019–2021)

Hankkeessa edistetään nuorten taiteilijoiden ja suunnittelijoiden luovan yrittäjyyden osaamista ja taloudellisia toimintamahdollisuuksia eri markkina-alueilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Art Beyond PARTicipation (2019–2023)

BE PART on käytännönläheinen ja kriittisesti asioita tarkasteleva tutkimusmatka yhteisöllisen taiteen luomiseen ja jakamiseen. Eri toimintoja kehitetään yhteistyössä paikallisten kanssa.

alt-text (optional, uses title if not set)

INTERNATIONAL SIGN - Connecting Deaf Performing Arts (2019–2021)

Hanke tuo yhteen viittomakielellä toimivia esittävän taiteen toimijoita ja rakentaa alan teattereiden verkostoa. Lisäksi kehitetään viittomakielen asemaa yleisenä teatterikielenä.

alt-text (optional, uses title if not set)

BredaPhoto International Talent Program (2019–2023)

Hankkeessa tuetaan taidealan oppilaitoksista kohti ammattilaisuraansa suuntaavia nuoria valokuvataiteilijoita. Hanke etsii näitä kykyjä, tukee heidän kehittymistään ja yhteyksiä tunnettuihin taiteilijoihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures (2019–2022)

GREEN-hanke rakentaa uutta eurooppalaisen digitaalisen taiteen ja kulttuurin alustaa ympäristöön liittyvälle kriittiselle keskustelulle, taiteellisille interventioille ja kulttuurienväliselle dialogille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Migrating Artists Project (2019–2021)

mAPs -hankkeessa tuetaan ja mentoroidaan kokeneita ammattitaiteilijoita korkealaatuisten, osallistavan sisällön tanssielokuvien tuotannossa ja levityksessä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sounds Now (2019–2023)

Sounds Now -hankkeessa eurooppalaiset musiikkifestivaalit ja musiikki- ja kulttuurikeskukset tutkivat rooliaan sosiaalisesti vastuullisina kuraattoreina ja kehittävät kuratoinnin diversiteettiä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Open Up (2019–2023)

Open Up -hankkeessa aliedustetut sekä huono-osaisemmista yhteisöistä ponnistavat taiteilijat pääsevät kehittämään osaamistaan ja esittelemään töitään. Samalla kehitellään kestäviä taidealan liiketoimintamalleja.

2018

alt-text (optional, uses title if not set)

Heritage Hubs (2018–2020)

Heritage Hubs -hanke edistää kulttuurivaihtoa ja eurooppalaisten kulttuurien välistä vuorovaikutusta rohkaisemalla nuoria tutkimaan ja jakamaan puolin ja toisin omaa kulttuuriperintöään.

alt-text (optional, uses title if not set)

Future Songwriting (2018–2020)

Future Songwriting luo mahdollisuuksia monipuolisempaan musiikkikasvatukseen sekä kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin tuottamiseen uuden teknologian avulla osana koulujen opetusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

MAPPING - A Map on the aesthetics of performing arts for early years (2018–2020)

MAPPING on teatterien, festivaalien ja yliopistotutkijoiden taiteellinen tutkimusprojekti, joka keskittyy luomaan aistipohjaisia kokemuksia 0–6-vuotiaille lapsille esittävien taiteiden avulla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Centriphery (2018–2022)

Centriphery yhdistää taiteellista tutkimusta, aluekehitystä sekä taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä. Yhteistyössä on mukana taiteilijoita, kulttuuriorganisaatiota, asukkaita ja paikallisalueiden tuntijoita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Festivallinks (2018–2020)

Festivallinks -hanke tuo yhteen viisi musiikkifestivaalia Euroopan eri kolkista. Tavoitteena on entistä kävijäkeskeisempi, kestävämpin ja yleisöpohjaltaan monimuotoisempi taideorganisaatio.

alt-text (optional, uses title if not set)

ASSET - Audience Segmentation System in European Theatres (2018–2021)

ASSET -yleisötutkimushankkeen päätavoite on kehittää, testata ja tuottaa esiintyvien taiteiden organisaatioille työkaluja ja taitoja yleisösuhteen kehittämiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Feral Labs Network (2018–2020)

Feral Labs Network on modernien, epätavallisissa paikoissa sijaitsevien hubien verkosto. Hubeissa tutkitaan taidetta, teknologiaa ja yhteisöjä ja järjestetään toimintamahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jazz Connective (2018–2020)

Jazz Connective -hankkeessa musiikkialan ammattilaiset yhdistävät voimansa ratkaistakseen taide- ja jazzmusiikin uramahdollisuuksien, markkinoiden ja ikääntyvän yleisön haasteita.

2017

alt-text (optional, uses title if not set)

Opera Vision (2017–2021)

Opera Vision on uudenlainen digitaaliseen ympäristöön sijoittuva hanke, joka tarjoaa ilmaisen ja monipuolisen kattauksen eurooppalaista oopperaa 29 oopperatalon ja 19 maan voimin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sounds of Changes (2017–2019)

Sounds of Changes on kuuden museon yhteishanke, jossa äänitetään ja talletetaan teollisuus- ja kansalaisyhteiskunnan ääniä aina koneiden kolinasta kaupunkielämän moniääniseen maisemaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

EXCITE - Exchange of international talent in Europe (2017–2019)

EXCITE vie nuoria eurooppalaisia musiikintekijöitä maailmalle ja edistää heidän uramahdollisuuksiaan kansainvälisten esiintymismahdollisuuksien, musiikkiteollisuuden kontaktien ja biisileirien avulla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Women Equal Share Presence in the Arts and Creative Industries (2017–2021)

Womarts tuo esiin eri aloilla työskentelevien naispuolisten taiteilijoiden asemaa Euroopassa, tarjoaa välineitä tasa-arvotyöhön sekä tukee luovan alan yrittäjyyttä ja työllistymistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sing Outside the Box (2017–2019)

Kuinka tuoda kuorolaulu ulos perinteisistä kuorotiloista tavoittamaan uusia yleisöjä? Kuinka vedota yhteislaululla taidemuotona nuorempiin ikäpolviin? Sing Outside the Box etsii vastauksia.

alt-text (optional, uses title if not set)

AUDIENCE BLENDING by ARTS Europe (2017–2019)

AUDIENCE BLENDING -hanke pyrkii poistamaan asenteista johtuvia saavutettavuusesteitä kulttuurialalta ja tuottaa uusia saavutettavia taidemuotoja.

alt-text (optional, uses title if not set)

TransEurope (2017–2019)

TransEurope edistää valokuvataiteilijoiden ja muiden alan ammattilaisten verkostoitumista sekä tarjoaa heille näkyvyyttä ja työskentelymahdollisuuksia.

2016

alt-text (optional, uses title if not set)

smArtplaces (2016–2020)

smARTplaces -hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja testataan lisätyn todellisuuden teknologiaa ja vuorovaikutteisuutta hyödyntäviä konsepteja näyttelytiloille, museoille ja tapahtumapaikoille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Re-Build Refuge Europe (2016–2018)

Re-Build Refuge Europe rakentaa erilaisten taide- ja kulttuuritoimintojen avulla siltoja pakolaisten, maahanmuuttajien ja paikallisen väestön välille viidessä Euroopan maassa.

alt-text (optional, uses title if not set)

ULYSSES (2016–2020)

ULYSSES rakentaa eurooppalaisten nykymusiikin toimijoiden välille polkuja, joita pitkin nuoret nykymusiikin ammattilaiset voivat edetä osaamisensa kartuttamisessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Future DiverCities (2016 –2020)

Future DiverCities on uusien toimintatapojen hautomo, jossa luodaan taidetta moniäänisessä ja -kulttuurisessa kaupunkitilassa ja pohditaan taiteen levitystä ja taiteilijoiden toimeentuloa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Young Opera Makers Programme by enoa (2016–2020)

Young Opera Makers Programme edistämää nuorten oopperaosaajien urakehitystä ja liikkuvuutta kansainvälisillä työmarkkinoilla etsien samalla vastauksia oopperan ajankohtaisiin haasteisiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Platform of European Theatre Academies (2016–2018)

Pl.ETA -hanke kokoaa yhteen taidekorkeakoulujen verkoston, joka avataan yhteistyömahdollisuuksia ja antaa nouseville teatterintekijöille näkymiä eurooppalaisen teatterin eri traditioihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Trauma & Revival (2015–2018)

Trauma & Revival -hankkeen tavoitteena on tuoda esille Euroopan yhteistä, valtioiden sekä idän ja lännen rajat ylittävää kulttuuria ja historiaa aikana, jolloin kansalliset jakolinjat vahvistuvat.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bite my Skype (2016–2018)

Bite my Skype -hankkeessa ammattitanssijat, -muusikot ja -näyttelijät jakavat kokemuksiaan työskentelystä lapsipotilaiden, vähemmistöihin kuuluvien lasten ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten kanssa.

2015

alt-text (optional, uses title if not set)

Creative Lenses (2015–2019)

Creative Lenses selvittää, miten voittoa tavoittelemattomat kulttuuriorganisaatiot voisivat tulla taloudellisesti vakaammiksi ilman tinkimistä taiteellisesta tasosta, missiosta ja arvoista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Urban Heat (2015–2018)

Urban heat on Festival in Transition -verkoston vetämä hanke, joka tutkii kaupunkien muutosta sekä paneutuu yleisötyöhön ja esittävän taiteen uuden tekijäsukupolven osaamisen vahvistamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

NE©XT Accelerator (2015–2018)

Hanke tukee nuorten taiteilijoiden urakehitystä muuttuvilla työmaarkkinoilla sekä kartoittaa luovien keskusten ja hautomojen roolia koulutuksen tarjoajina sekä korkeakoulujen suhdetta näihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

EURANIM - Boosting the careers of young animation artists with video mapping (2…

EURANIM-hanke on kolmivuotinen animaation digitaalisten työmuotojen opetusohjelma, joka keskittyy etenkin video mapping -tekniikkaan eli animaation heijastamiseen maisemien, rakennusten tai esineiden pinnalle.

alt-text (optional, uses title if not set)

Follow the Vikings (2015–2019)

Follow the Vikings -hanke kokoaa yhteen viikinkikohteita eri puolilta Eurooppaa kehittääkseen kohteiden markkinointia ja tunnettuutta sekä laajentaakseen viikinkiperinnöstä kiinnostunutta yleisöä.

alt-text (optional, uses title if not set)

In Public, In Particular (2015-2018)

IPIP kehittää ja edistää osallistavia taidemuotoja ja tilataidetta julkisissa tiloissa. Lisäksi hanke luo uusia mahdollisuuksia kehittää julkisessa tilassa toteutuvien taideprojektien opetusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Renewable Futures (2015–2017)

Renewable Futures -hanke yhdistää taidetta, tiedettä ja sosiaalisia todellisuuksia kestävän tulevaisuuden visioinnissa. Konferenssien, työpajojen, näyttelyiden ja verkostojen myötä syntyi luova liittouma ja ajatushautomo.

alt-text (optional, uses title if not set)

ePublisher (2015–2017)

ePublisher -hankeessa edistettiin innovatiivisin julkaisutavoin sekä perinteisin keinoin ammatti- ja amatöörirunouden yleisökehitystä ja saavutettavuutta aikana, jona runous myy huonosti.

alt-text (optional, uses title if not set)

CASA - Circus Arts and Street Arts Circuit (2015-2017)

CASA edistää sirkuksen ja katutaiteen ammattilaisten kansainvälistä verkostoitumista ja kehittää alan toimijoiden osaamista markkinoinnin ja yleisötyön alueilla.

2014

alt-text (optional, uses title if not set)

Community as Opportunity (2014–2018)

CO:OP -hankkeessa arkistolaitokset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitaalista esiintuomista, yleisösuhdetta ja kansainvälistä yhteistyötä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Small Size (2014–2018)

Hanke on jatkoa kolmelle aikaisemmalle hankkeelle, jotka ovat luoneet pohjaa lapsille suunnatun esittävän taiteen tekijöiden verkostolle. Hankkeenssa tuotetaan korkeatasoisia esityksiä 0-6-vuotiaille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Collab Arts Partnership Programme (2014–2018)

Hankkeella lisätään yhteisötaiteen parissa työskentelevien taiteilijoiden työmahdollisuuksia, kansainvälistä liikkuvuutta ja osaamisen jakamista sekä tavoitellaan uusia yleisöjä ja kanavia yhteisötaiteelle.

alt-text (optional, uses title if not set)

Departures and Arrivals (2014–2018)

Departures and Arrivals on tanssitoimijoiden verkosto, joka kehittää nykytanssin kenttää Euroopassa. Nuorille koreografeille hanke tarjoaa lähtöalustan uralle tuotantojen, residenssien ja mentoroinnin avulla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Human Cities (2014–2018)

Human Cities on yliopistojen, muotoilun, palvelumuotoilun ja tietotekniikan toimijoiden verkosto, joka jakaa osaamistaan urbaanin tilan suunnittelussa tilojen ja alueiden eri toimijoiden kanssa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ceramics and its dimensions (2014–2018)

Hanke tuo yhteen museoita, yliopistoja ja muita toimijoita, joita yhdistää keramiikka. Tarkoituksena on katsoa keramiikkaa ja sen monialaisia ulottuvuuksia menneisyydestä kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia.

alt-text (optional, uses title if not set)

European Opera Digital Project (2014–2017)

Hankkeessa luodaan online-alusta eurooppalaiselle oopperataiteelle sekä levityksen ja markkinoinnin malli, jotta oopperatalot voivat mukautua digitaaliseen muutokseen, kehittää palvelujaan ja laajentaa yleisöjään.

alt-text (optional, uses title if not set)

SPECTRUM 14/15 (2014–2015)

Viiden festivaalin hanke keskittyy taiteen, taitelijoiden, tiedon ja teknologian liikkuvuuteen. Festivaalit esittelevät valotaidetta, jonka toteutukseen paikalliset yleisöt voivat osallistua.

alt-text (optional, uses title if not set)

Blackboard Music Project (2014–2016)

Hankeella tähdätään eri puolilla Eurooppaa järjestettävien YAM-konserttien (Young Audiences Music) laadun parantamiseen ja konserttien määrän kasvattamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

The People’s Smart Sculpture (2014–2018)

Hankkeessa muovataan eurooppalaisia kaupunkitiloja toteuttamalla osallistavia taide- ja kulttuuriprojekteja kulttuurilaitosten ja alueen asukkaiden kanssa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Changing Weathers (2014–2016)

Hankkeessa tutkittiin Euroopan uudistuvaa kulttuurista maisemaa huomioiden sitä muokkaavat geofyysiset, geopoliittiset ja teknologiset olosuhteet sekä kehitettiin joustavia ja kestäviä kulttuurisia käytäntöjä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Creating Other Ways of Dissemination (2014–2017)

CROWD yhdistää eurooppalaisen kirjallisuuskentän toimijoita ja vahvistaa alan kapasiteettia toimia kansainvälisesti. CROWD-kiertue tuo kirjailijoita esiintymään ja keskustelemaan ruohonjuuritasolle.

alt-text (optional, uses title if not set)

The Sound of Culture – The Culture of Sound – SOCCOS (2014–2016)

Hankkeessa perustetaan äänitaiteilijoille suunnattujen residenssien verkosto. Näin rakennetaan uudenlaista vuoropuhelua eurooppalaisten äänitaiteilijoiden välille ja vahvistetaan äänitaiteen asemaa.

Kaikki Luova Eurooppa -hankkeet yhdessä tietokannassa!


Euroopan komission hanketietokanta kokoaa yhteen kaikki ohjelmasta rahoitusta saaneet hankkeet ja menestystarinat eri puolilta Eurooppaa.

Tutustu komission hanketietokantaan
Mikä on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman merkitys suomalaisille kulttuurin ja luovien alojen toimijoille? Tutustu suomalaisten osallistujien kokemuksiin Luovan Euroopan Kulttuurin alaohjelmasta!