Kaikki alkoi siitä, kun Euroopan unioni julkaisi nuorisostrategiansa vuosille 2019–2027.

EU:n nuoriso-ohjelmien kansallinen toimisto Opetushallituksessa halusi, että strategiaa jalkautetaan nuoriso ja kasvatusalalle nuoria kuunnellen. Se tilasi lahtelaisilta nuorilta pelillistetyn menetelmäkokonaisuuden, joka mahdollistaa nuorisostrategiaan tutustumisen hauskalla ja osallistavalla tavalla.

Kokonaisuuden suunnittelu aloitettiin alkuvuonna 2019.

 

Nuoret pohtivat nuorisostrategian arvoja

Työ alkoi nuorisostrategian teemoihin ja arvoihin paneutumisella. Projektin ytimeksi nousivatkin strategian 11 nuorisotavoitetta, joista työryhmä keskusteli ja joita se tutki taiteen keinoin.

Nuorisotavoitteita käsiteltiin myös haastattelemalla lahtelaisia nuorisotyön ammattilaisia. Keskustelemalla nuorisotyöntekijöiden kanssa selvitimme, miten arvot voisivat toteutua ja toimia nuorisotyön arjessa.

 

Kokonaisuus muotoutui yhteistyön tuloksena

Työryhmän nuoret olivat draamapajan työkokeilijoita. He jakautuivat kahteen tiimiin. Ensimmäinen tiimi keskittyi menetelmien ja pelin suunnitteluun. Toinen tiimi puolestaan alkoi suunnitella kokonaisuuden visuaalista ilmettä pelihahmoineen ja arvojulisteineen. Kehitimme kokonaisuutta nuorten kokemusten, nuorisotyöntekijöiden näkemysten ja luovan ideoinnin kautta.

Menetelmiä testattiin Lahden nuorisopalveluiden työntekijöillä ja nuorisotyön ulkopuolelta tulevalla ryhmällä loppukeväästä 2019. Kävimme myös esittelemässä kokonaisuutta Brysselissä kesäkuun alussa.

Syksyllä 2019 EU:n nuoriso-ohjelmien kansallinen toimisto käyttää peliä omassa työssään ja kiertää sen kanssa eri puolilla Suomea nuorisoalan tapahtumissa. Vuoden 2020 alussa kokonaisuus on viimein valmis ja kaikkien saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Kokonaisuuden toteuttamiseen osallistuivat

 • Lahden kaupungin nuorisopalveluiden draamapaja
 • ohjaajat Auli Wallenius, Lauri Keskiväli ja Anttoni Kosonen
 • visuaalinen muotoilija ja taitelija Laura Mellanen
 • EU:n nuoriso-ohjelmien kansallinen toimisto (Opetushallitus)

Työskentelyyn osallistuneet nuoret:

 • Mona Ellea
 • Ida Halko
 • Ilona Harjapää
 • Nea Holopainen
 • Ella Maisala
 • Jenny Orpana
 • Elsa Polkutie
 • Irene Rajala
 • Tuukka Rajanen
 • Julius Riikonen
 • Daniele Sandin