Allt började med att Europeiska unionen publicerade sin ungdomsstrategi för 2019–2027.

Det nationella kontoret för EU:s ungdomsprogram vid Utbildningsstyrelsen ville att strategin sprids till ungdoms- och pedagogiksektorn på ett sätt som gör ungas röst hörd. Därför gav vi i uppdrag åt en grupp unga i Lahtis att utveckla en metodhelhet i form av ett spel som gör det möjligt att presentera ungdomsstrategin på ett roligt och integrerande sätt.

Planeringen inleddes i början av 2019.

 

Unga funderade över ungdomsstrategins värden

Arbetet började med en genomgång av ungdomsstrategins teman och värden.  Strategins 11 ungdomsmål blev projektets kärna som arbetsgruppen diskuterade och utforskade med hjälp av konst.

Ungdomsmålen behandlades också genom att intervjua professionella ungdomsarbetare i Lahtis. Diskussionerna med ungdomsarbetare hjälpte oss att ta reda på hur värdena kan genomföras och fungera i ungdomsarbetets vardag.

 

Helheten utformades genom samarbete

Arbetsgruppens ungdomar var i arbetsprövning vid dramaverkstaden. De indelades i två team. Det ena teamet fokuserade på att planera metoderna och spelet. Det andra teamet för sin del började planera helhetens visuella utseende med spelfigurer och värdeaffischer. Vi utvecklade helheten med hjälp av ungdomarnas erfarenheter, ungdomsarbetarnas åsikter och kreativa idéer.

Metoderna testades av anställda vid Lahtis ungdomsservice och en grupp utanför ungdomsarbetet på våren 2019. Vi besökte också Bryssel i början av juni för att presentera projektet.

Hösten 2019 använde det nationella kontoret för EU:s ungdomsprogram spelet i sitt arbete och besökte evenemang inom ungdomsområdet på olika håll i Finland med spelet. I början av 2020 är helheten slutligen klar och tillgänglig för alla på finska, svenska och engelska.

Helhetens skapare

 • Dramaverkstaden vid Lahtis stads ungdomsservice
 • Handledarna Auli Wallenius, Lauri Keskiväli och Anttoni Kosonen
 • Visuella designern och konstnären Laura Mellanen
 • Det nationella kontoret för EU:s ungdomsprogram (Utbildningsstyrelsen) 

Ungdomarna som deltog i arbetet:

 • Mona Ellea
 • Ida Halko
 • Ilona Harjapää
 • Nea Holopainen
 • Ella Maisala
 • Jenny Orpana
 • Elsa Polkutie
 • Irene Rajala
 • Tuukka Rajanen
 • Julius Riikonen
 • Daniele Sandin