Erasmus+ Nuorten osallistumishankkeet tukevat nuorten omannäköistä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Nuorten osallistumishankkeessa rohkaisette nuoria tunnistamaan heidän ympärillään olevia vaikutusmahdollisuuksia ja tuette nuoren mahdollisuuksia omannäköiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen yhdessä toisten kanssa. Osallistumishankkeessa kannustetaan kokeilemaan, testaamaan ja seuramaan uudenlaisia tapoja lisätä osallistumista, kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Hanke voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen.

Hankkeiden kautta nuoret saavat yhteiskunnassa äänensä esille ja voivat vaikuttaa heille merkittäviin asioihin. Samalla hankkeet innostavat vaikuttamaan, lisäävät tietoa EU:sta ja sen arvoista sekä tukevat nuorilähtöistä osallistumista.

 

Osallistumishankkeiden tavoitteet:

 

  • Rohkaistaan kaikenlaisista taustoista tulevia nuoria tunnistamaan heidän ympärillään olevia vaikutusmahdollisuuksia ja tuetaan nuorten mahdollisuuksia omannäköiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen yhdessä toisten kanssa.

  • Lisätään nuorten tietoisuutta eurooppalaisista yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista ja edistetään Euroopan yhdentymisprosessia  osallistumalla yhden tai useamman EU:n nuorisotavoitteen saavuttamiseen

  • Kehitetään nuorten digitaitoja ja medialukutaitoa, vahvistetaan erityisesti kriittistä ajattelua ja kyseenalaistamisen taitoja ja valmiuksia osallistua demokraattiseen toimintaan

  • Edistetään nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

 

Osallistumishankkeiden toiminnan tulee linkittyä EU:n Nuorisostrategiaan ja siihen liittyviin 11 nuorisotavoitteeseen. Nuorisostrategia ja nuorisotavoitteet eivät ole sanahelinää vaan pohjautuvat laajaan kuulemiseen, joka on toteutettu eurooppalaisille nuorille. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, osallisuus, maaseutunuorten mahdollisuudet, mielenterveys ja hyvinvointi, yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja Euroopan tulevaisuus ovat yhteisiä kysymyksiä, jotka pohdituttavat eri puolilla Eurooppaa ja ratkaisuja voidaan etsiä myös ylitse sektorien ja hallintorajojen.

Mikä 11 tavoitteesta erityisesti puhuttelee teidän ryhmäänne?

 

Osallistumishankkeiden toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi: 

  • tapaaminen, kampanja, esitys, seminaari, tiedonlevittämistapahtuma sekä nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus, joissa vahvistetaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista
  • paikallinen, kansallinen ja/tai kansainvälinen seminaari, jossa nuoret jakavat tietoa, osallistuvat ja vaihtavat päättäjien kanssa ajatuksia valituista EU:n nuorisotavoitteista
  • Euroopan nuorisoviikolla järjestettävä tapahtuma, jossa kerrotaan ja keskustellaan nuorisopolitiikan ajankohtaisista aiheista
  • nuorten kuuleminen (esimerkiksi verkkokuuleminen tai mielipidetutkimus), jossa selvitetään nuorten demokraattiseen osallistumiseen liittyviä tarpeita tai haasteita

Organisaatioiden ja organisaatioverkostojen sääntömääräiset tai viralliset kokoukset tai erilaiset poliittisluonteiset kokoukset ja tapahtumat eivät voi saada tukea.