Jos olet tyytymätön Opetushallituksesta saamaasi rahoituspäätökseen, voit vaatia oikaisua. Näiden ohjeiden avulla voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi.

Nämä ohjeet koskevat Opetushallituksen tehtyjä EU-rahoituspäätöksiä seuraavissa ohjelmissa:

  • Erasmus+
  • Euroopan solidaarisuusjoukot.

Seuraavissa tapauksissa saat erilliset ohjeet rahoituspäätöksen yhteydessä:

  • EU-rahoituspäätös tehdään koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastossa Brysselissä (EACEA)
  • saat rahoituspäätöksen valtionavustusjärjestelmän kautta. 

Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia. Lakia sovelletaan myös Euroopan unionin ohjelmista myönnettäviin avustuksiin riippumatta siitä, mitä termiä niistä käytetään (esimerkiksi EU-tuki tai apuraha).

Et voi anoa muutosta päätöksiin valittamalla. Jos olet tyytymätön Opetushallituksesta saamaasi päätökseen, voit hakea siihen oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa tulee olla selkeät perustelut.

Oikaisumenettelysäännös

  • Valtionavustuslaki 688/2001 34 §

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

  • Opetushallituksessa tehtyyn päätökseen voit vaatia oikaisua Opetushallitukselta.