Tämä sivu sisältää sekä Opetushallituksen että Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien tietosuojakäytänteet.

Data E+ ESC

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien tietosuojaa ohjaavat Opetushallituksen ja Euroopan komission tietosuojakäytänteet. Tietosuojakäytänteissä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme ja miten näitä tietoja käsittelemme.

Näitä tietosuojakäytäntöjä sovelletaan Opetushallituksen sekä Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien tarjoamissa verkkopalveluissa (Oph.fi, Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ohjelmahallinnolliset palvelut sekä Opetushallituksen uutiskirjepalvelu).

Opetushallitus noudattaa tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.