Denna sida innehåller både Utbildningsstyrelsens och Erasmus+-programmet och Europeiska solidaritetskåren integritetspolicy praxis.

Data E+ ESC

Erasmus+ och ESC integritetspolicy styrs av Utbildningsstyrelsen och EU kommissionens integritetspolicy praxis. I den här integritetspolicyn anges vilka personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in samt hur vi behandlar dessa uppgifter.

Denna integritetspolicy tillämpas på de nättjänster som tillhandahålls av Utbildningsstyrelsen (Oph.fi, Erasmus+ ja ESC- ohjelmahallinnolliset palvelut, UBS fortbildar samt Utbildningsstyrelsens nyhetsbrevstjänst).

Utbildningsstyrelsen följer dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter enligt god informationsförvaltnings- och informationshanteringssed.