Nuorisoalan Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa kehitetään nuorisoalaa yhdessä kumppaneiden kanssa. Hankkeisiin osallistuvat organisaatiot saavat kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, kehittävät työmuotoja sekä tuottavat hyödyllisiä tuotoksia ja tuloksia. Yhteistyöhankkeita on kahdenlaisia: kumppanuushankkeita (KA220-YOU) ja pienimuotoisia kumppanuushankkeita (KA210-YOU).

Nuorisotyöntekijä Hanna Puhakka vuonna 2018 Islannissa koulutuksessa, jossa Pyhtään kunnan strategisen kumppanuushankkeen idea virisi.

Yhteistyöhankkeet kehittävät nuorisoalaa ja luovat alalle mahdollisuuksia vastata ajankohtaisiin haasteisiin, joita ovat muun muassa kestävä kehitys, digitalisaatio, työllisyys, sosiaalisten, kansalais- ja kulttuurien välisten taitojen kehittyminen, demokratia ja perusoikeudet, osallisuus, hyvinvointi, syrjimättömyys sekä kriittinen ajattelu ja medialukutaito.