Yhteenkuuluvuus toisten ihmisten kanssa on tärkeää jokaiselle. Kuuluminen ja toisaalta kuulumattomuus eri ryhmiin vaikuttaa siihen, miten muiden ryhmien jäseniin suhtaudutaan. Ryhmäjäsenyydet myös muovaavat omaa identiteettiä ja vaikuttavat vuorovaikutukseen. Lue lisää, mitä yhteisöllisyys pitää sisällään ja miten se näkyy oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja opetuksessa.
Kädenjälkiä ikkunassa

Yksilöiden välinen vuorovaikutus voi poiketa suurestikin ryhmän jäsenyyden määrittelemästä vuorovaikutuksesta. Kanssakäyminen eri ryhmien välillä voi olla ääripäissään rakentavaa, ristiriitaista tai ennakkoluuloista. Ryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyden kokemista tulee vahvistaa erityisesti kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä.