Oikeustulkkirekisterin tarkoitus on auttaa viranomaisia ja yksityishenkilöitä löytämään oikeustulkki, joka on riittävän pätevä toimimaan tulkkina oikeudellisissa asioissa. Oikeustulkin merkitsemisestä rekisteriin päättää Oikeustulkkirekisterilautakunta ja rekisteriä ylläpitää Opetushallitus.