Rättstolken tolkar i olika rättsliga myndighetsärenden och behärskar fackspråket och de vedertagna uttrycken med anknytning till dessa på sina båda arbetsspråk.