Syftet med registret över rättstolkar är att hjälpa myndigheter och privatpersoner att hitta en tolk som har tillräckliga kvalifikationer för att arbeta som tolk i rättsliga ärenden. Beslut om registrering av rättstolkar i registret fattas av nämnden för registret över rättstolkar. Utbildningsstyrelsen för registret.