Hyppää pääsisältöön

Opetushallitus ennakoi


Opetushallitus ennakoi osaamis- ja koulutustarpeita yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Ennakoinnilla pyritään selvittämään, minkälaista osaamista työelämä tulevaisuudessa tarvitsee. Lisäksi selvitetään sitä, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tarvitaan. Ennakointitieto tukee koulutuksen kehittämistä.

Osaamistarpeiden ennakoinnilla tuotetaan tietoa tulevaisuuden työelämässä tarvittavasta osaamisesta, jotta koulutuksen sisällöt vastaisivat mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeita. Koulutustarpeiden ennakointi puolestaan tuottaa tietoa koulutuksen määrällisistä tarpeista eli siitä, minkä verran työelämä tarvitsee tulevaisuudessa työvoimaa eri koulutusaloilta ja -asteilta.

Koulutustarpeiden ennakointi pohjautuu pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin. Siinä otetaan huomioon myös tulevaisuuden osaamistarpeet sekä koulutuksen tehokkuus- ja vaikuttavuustekijöitä.

Ennakointiin osallistuu laaja yhteistyöverkosto, josta keskeisin muodostuu Osaamisen ennakointifoorumista. Lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä alueviranomaisten kanssa.

Ennakointituloksia

Opetushallitus ja Osaamisen ennakointifoorumi tuottavat yhteistyössä ennakointitietoa koulutuksen, osaamisen ja työelämän tarpeista tulevaisuudessa.

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF)

Osaamisen ennakointifoorumi on Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin.