Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstyrelsen prognostiserar


Utbildningsstyrelsen prognostiserar kunskaps- och utbildningsbehov tillsammans med sina intressentgrupper. Målet för prognostisering är att utreda hurdant kunnande arbetslivet behöver i framtiden. Dessutom utreds hur mycket och vilken slags utbildning som behövs. Prognostiseringsdata stöder utveckling av utbildning.

Genom prognostisering av kunskapsbehov produceras information om kunnande som behövs i framtidens arbetsliv, så att utbildningsinnehållen ska svara så väl mot arbetslivets kunskapsbehov som möjligt. Prognostisering av utbildningsbehov däremot ger information om kvantitativa utbildningsbehov, dvs. om hur mycket arbetslivet i framtiden behöver arbetskraft från olika utbildningsområden och -stadier.

Prognostisering av utbildningsbehov utgår från sysselsättningsprognoser på lång sikt. I den beaktas även framtida kunskapsbehov samt effektivitets- och genomslagsfaktorer i utbildningen.

Ett omfattande samarbetsnätverk, varav den centralaste delen består av Prognostiseringsforum för kunnande, deltar i prognostiseringen. Dessutom görs samarbete bland annat mellan olika ministerier, forskningsinstitut och regionala myndigheter.

Prognostiseringsresultat

Utbildningsstyrelsen producerar prognostiseringsdata tillsammans med Prognostiseringsforumet samt i separata projekt.

Prognostiseringsforum för kunnande (PFK)

Prognostiseringsforum för kunnande är undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma sakkunnigorgan inom prognostisering.