Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstyrelsen skapar prognoser


Utbildningsstyrelsen skapar tillsammans med Prognostiseringsforum för kunnande prognoser för framtida kunskaps- och utbildningsbehov. Prognostiseringsdata stöder utvecklingen av utbildning.

Genom prognostisering av kunskapsbehov produceras information om kunnande som behövs i framtidens arbetsliv, så att utbildningsinnehållen ska motsvara arbetslivets behov så väl som möjligt. Prognostiseringen av utbildningsbehov ger kvantitativ information om behovet av ny arbetskraft från olika utbildningsområden och -sektorer i framtiden.

Prognostisering av kunskaps- och utbildningsbehov används bland annat för att granska förhållandet mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft.

Utbildningsstyrelsens prognostiseringsarbete omfattar ett brett samarbetsnätverk, där den viktigaste aktören är Prognostiseringsforum för kunnande. Andra samarbetspartner inom prognostiseringen är bland annat olika ministerier, forskningsinstitut och regionala myndigheter.