Hyppää pääsisältöön

Ennakointituloksia


Opetushallitus ja Osaamisen ennakointifoorumi tuottavat ennakointitietoa osaamisen, koulutuksen ja työelämän tarpeista tulevaisuudessa.

Opetushallitus tuottaa ennakointitietoa tulevaisuuden osaamisen, koulutuksen ja työelämän tarpeista yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) kanssa sekä erillisissä hankkeissa. Tulevaisuudennäkymiä tarkastellaan pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä muun muassa toimiala- ja ammattialakohtaisesti sekä erilaisten teemojen ja ilmiöiden kautta.

Ajankohtaista

Työvoiman kohtaanto ammattialoittain vuonna 2028

Työvoiman kohtaanto ammattialoittain vuonna 2028

Kohtaantotarkastelussa määritellään ylitarjonta-, alitarjonta- ja tasapainoammattialat keskipitkällä aikavälillä 2019-2028.

Ammattialakohtainen osaaminen 2030 -raportti

Ammattialakohtainen osaaminen 2030 -raportti

www.oph.fi

Miten ammattialakohtaiset osaamistarpeet muuttuvat 2030-luvulla? Tutustu alakohtaisiin tuloksiin uudessa verkkoraportissa.

Laaja-alainen osaaminen 2030-luvulla -raportti

Laaja-alainen osaaminen 2030-luvulla -raportti

Miten laaja-alaiset osaamistarpeet muuttuvat 2030-luvulla? Kuinka kansainvälisyys, digitaalinen turvallisuus ja kestävyystoiminta heijastuvat tulevaisuuden osaamistarpeisiin?

Osaaminen 2035 -raportti

Osaaminen 2035 -raportti

Miten osaamistarpeet muuttuvat vuoteen 2035 mennessä? Millaiselle osaamiselle ja digitaidolle on kysyntää niin arjessa kuin työelämässä, ja millaisia vaatimuksia tämä asettaa koulutukselle?

Osaamisrakenne 2035 -raportti

Osaamisrakenne 2035 -raportti

Millaisia ovat tulevaisuuden osaamistarpeet ja miten ne muuttuvat eri toimi- ja ammattialoilla vuoteen 2035 mennessä? Millaisia ovat koulutuksen alakohtaiset kehittämisehdotukset ja miten kielitaitoon kohdistuvien odotusten ennakoidaan muuttuvan?

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035 -raportti

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035 -raportti

Selvityksessä ennakoidaan tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeita eri koulutusaloilla ja -asteilla. Lisäksi tarkastellaan perusopetuksen ja lukion päättävien nuorten kouluttamiseen tarvittavaa koulutuspaikkojen määrää sekä työvoiman tarjonnan riittävyyttä vuoteen 2035 mennessä.