KOSKI-webinaari: Taiteen perusopetuksen opiskeluoikeudet KOSKI-palvelussa

Koulutus Webinaari Digitaalisuus Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen opiskeluoikeudet KOSKI-palvelussa -webinaari keskiviikkona 26.4. klo 9.30 - 12.00


Taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjille, oppilaitosten ylläpitäjille ja oppilaitoksille suunnatussa KOSKI-webinaarissa käydään läpi, miten KOSKI-palvelu on mahdollista ottaa käyttöön taiteen perusopetuksessa, annetaan ohjeita ja neuvontaa KOSKI-palvelun käyttöönottoon liittyvien tiedonhallintaprosessien suunnitteluun, tutustutaan KOSKI-palvelun käyttöoikeuksiin ja käyttäjähallintaan sekä opastetaan taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksien tietojen tallentaminen KOSKI-palveluun.

Teamsissa järjestettävä tilaisuus on osallistujille maksuton, eikä edellytä ennakkoilmoittautumista. Webinaarin tallenne jää pysyvästi saataville, ja koulutuksen järjestäjät sekä oppilaitokset voivat hyödyntää webinaarin tallennetta KOSKI-palvelun käyttöönottoa valmistellessaan tai KOSKI-palvelua käyttävien virkailijoiden koulutusmateriaalina.

Webinaarin Teams-linkin ja esitysmateriaalit sekä lisätietoa KOSKI-palvelun käyttöönotosta taiteen perusopetuksessa löydät oheisista linkeistä.
 

Taiteen perusopetus osaksi Opetushallituksen KOSKI-palvelua


Opetushallituksen KOSKI-palvelu laajenee 1.1.2023 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä sisältämään myös taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tietoja. KOSKI-palveluun voidaan jatkossa kirjata oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan suostumuksella oppilaan suorittamat, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten taiteenalojen (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide) oppimäärien opintotasojen perusosat, eli yleisen oppimäärän yhteiset opinnot ja teemaopinnot sekä laajan oppimäärän perusopinnot ja syventävät opinnot. Oppilas pääsee tarkastelemaan ja hyödyntämään omia KOSKI-palveluun tallennettuja opintosuoritustietojaan Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta.

KOSKI-palvelun käyttöönotto taiteen perusopetuksessa on koulutuksen järjestäjälle vapaaehtoista sekä järjestämänsä, että hankkimansa taiteen perusopetuksen osalta ja mahdollinen käyttöönoton ajankohta tai etenemisaikataulu on koulutuksen järjestäjän itsensä päätettävissä. Hankintakoulutuksena toteutettua taiteen perusopetusta koulutuksen järjestäjille tuottavat sopimusoppilaitokset ja niiden ylläpitäjät voivat koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti sopia palvelun käyttöönotosta ja sen aikataulusta koulutuksen järjestäjän kanssa.
 


Lisätietoa KOSKI-palvelusta ja webinaarista:
koski(at)opintopolku.fi