Oppiminen epävarmuudessa - Kansallinen dialogi

Elämme parhaillaan aikaa, jossa kriisit seuraavat toisiaan: korona, Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi, inflaatio, ilmastonmuutos, luontokato, terveydenhuollon ongelmat, huoli nuorista ja vanhuksista. Arki jatkuu, vaikka epävarmuudesta on tullut meihin kaikkiin tavalla tai toisella vaikuttava tekijä. 

Millaisia kokemuksia opettajilla ja koulutuksen ammattilaisilla on oppimisesta juuri nyt? Millaista tukea tarvitaan? Mistä pitäisi puhua lisää? Mikä tuo toivoa ja auttaa rakentamaan omaa ja yhteistä tulevaisuutta? 

Tervetuloa seuraamaan Teams-yhteydellä Opetushallituksen järjestämää dialogia siitä, millaisia kokemuksia kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoilla ja ammattilaisilla on oppimisesta nykyisessä epävarmuuden ajassa. 

Keskustelua ohjaa Erätauko-keskustelumenetelmään koulutettu ohjaaja ja lisäksi paikalla on Opetushallituksen asiantuntija, joka kirjaa keskustelun anonyymisti. Kaikki kirjaukset kootaan koosteeksi, joka julkaistaan myöhemmin Opetushallituksen sivulla. Koosteesta ei voi tunnistaa yksittäisiä keskustelijoita. Dialogi on osa Kansallisia dialogeja.   

Keskustelu käydään Erätauko-keskustelumetodin avulla ja siinä noudatetaan rakentavan keskustelun pelisääntöjä. 

Ilmoittaudu seuraamaan dialogia anne.kolehmainen [at] oph.fi 5.5.2023 mennessä. Teams-linkki keskusteluun lähetetään sähköpostilla 8.5.2023. 

Mikäli kiinnostuit dialogiin osallistumisesta keskustelijana, voit tiedustella vapaita paikkoja  5.5.2023 asti anne.kolehmainen [at] oph.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Aika ja paikka

8.5.2023 14.00 – 16.00