Yleissivistävän koulutuksen KOSKI- ja Valpas-klinikka

Infotilaisuus Koulutus Digitaalisuus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö

Yleissivistävän koulutuksen KOSKI- ja Valpas -klinikat jatkuvat keväällä 2023! Yleissivistävän koulutuksen klinikat järjestetään joka toinen viikko perjantaisin klo 9.30-10.30 Teams-kokouksina. Klinikoiden tarkoitus on olla avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI- ja Valpas- palveluihin liittyviä akuutteja ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Yleissivistävän koulutuksen klinikoilla palveluihin liittyvää neuvontaa ovat klinikoilla antamassa KOSKI- ja Valpas-palveluiden asiantuntijat. Myös esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa koulutuksen järjestäjien ja KOSKI-käyttäjien esittämiin kysymyksiin. KOSKI-klinikat ovat avoimia myös vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille, taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjille, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankintana rahoitettua muuta kuin säänneltyä koulutusta järjestäville koulutustoimijoille ja näiden toimijoiden KOSKI-käyttäjille.

Tilaisuuksissa ei ole ennalta määrättyä agendaa, vaan niiden sisältö määräytyy koulutuksen järjestäjien esittämien kysymysten ja esiin nostamien aiheiden perusteella. Tilaisuuksia ei tallenneta.

Teams-kestolinkit yleissivistävän klinikoille sekä klinikoiden tapahtumakalenteri löytyvät alta. Huomaathan, että vuoroviikoin järjestettäville yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen klinikoille on erilliset Teams-linkit!

Lisätietoa klinkoista saat KOSKI-tiimiltä:
koski(at)opintopolku.fi

 

KOSKI- och Valpas-kliniken för allmänbildande utbildning

KOSKI- och Valpas-klinikerna för allmänbildande utbildningen fortsätter våren 2023! Klinikerna för allmänbildande utbildningen anordnas varannan vecka på fredagar klockan 9.30-10.30 som Teams-möten. Syftet med klinikerna är att vara öppna diskussionstillfällen där utbildningsanordnare kan ställa akuta och aktuella frågor relaterade till KOSKI- och Valpas-tjänsterna.

På allmänbildande utbildningens klinker ger KOSKI- och Valpas-tjänsternas sakkunniga rådgivning om tjänsterna och förskoleundervisningens, grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens statsandelsfinansieringens sakkunniga svarar på frågor som utbildningsanordnare och KOSKI-användare ställer. KOSKI-klinikerna är också öppna för huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete, anordnare av grundläggande konstundervisning, aktörer som ordnar annan än reglerad utbildning som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) anskaffat samt dessa aktörers KOSKI-användare.

Tillfällen har ingen förutbestämd agenda utan deras innehåll bestäms utifrån de frågor och samtalsämnen som tas upp. Tillfällena spelas inte in.

Teams-länken för allmänbildande utbildningens kliniker samt klinikernas evenemangskalender finns i eDuuni-wiki. Observera att det finns separata Teams-länkar för allmänbildande utbildningens kliniker och yrkesutbildningens kliniker som anordnas varannan vecka!

Ytterligare information:
koski(at)opintopolku.fi