Opetushallinnon kurssi 1/2024, etätoteutus

Koulutus Webinaari Johtaminen ja hallinto Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö
Nainen istuu laiturilla ja työskentelee kannettava tietokone sylissään järven rannalla aurinkoisena kesäpäivänä.

Opetushallinnon kurssilla käydään läpi opetustoimen hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö. Käsittely on soveltavaa ja tapahtuu rehtorin tehtävän näkökulmasta olennaisimpaan keskittyen. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun/oppilaitosten ja opetustoimen kysymyksiin. Opetus on pääsääntöisesti luento-opetusta.

Opetushallinnon kurssi on suunniteltu niin, että se valmentaa toimimaan kunnan, kuntayhtymän, yksityisten yhteisöjen sekä valtion ylläpitämien oppilaitosten tehtävissä. Kurssilla käydään läpi viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Tutustu Opetushallinnon tutkinnon tutkintovaatimuksiin ja tutkinnon perusteisiin ennen kuin ilmoittaudut kurssille!

Kurssi on tarkoitettu rehtoriksi tai muihin opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Ohjelma

A-osa: Hallinnon perusteet 

5.6.2024 Rehtorin tehtävät, koulutuksen lainsäädäntö ja kunnallishallinto 

8.45–9.00 
Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä 

9.00–10.00 
Opetushallinnon kurssin avaus
Opiskeluvinkkejä opetushallinnon tutkinnon juridiikan opiskeluun 
opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus 

Opetushallinnon kurssin ja tutkinnon käytännön järjestelyistä 
tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus 

10.00–10.10 
Tauko 

10.10–12.00 
Rehtorin asema ja tehtävät 
opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus 

12.00–12.45 
Tauko (lounas) 

12.45–14.15
Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet 

 • Sivistykselliset perusoikeudet 
 • Koulutusjärjestelmä ja koulutuksen ohjaus
 • Opetushallinto
 • Koulutuksen järjestäminen 
  opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus
  juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

14.15–14.30 
Kahvitauko 

14.30–15.15 
Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet 

 • Oppivelvollisuus
 • Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet
  juristi Olli Korhonen, Opetushallitus 

15.15–15.20
Tauko 

15.20–16.00 
Kunnallishallinto 

 • Kunnallinen itsehallinto
 • Kunnan hallinto-organisaatio ja hallintomenettely 
  juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus 

6.6.2024 Yleishallinto, julkisuus ja tietosuoja 

8.45–9.00 
Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä 

9.00–12.00 
Yleishallinto 

 • Hyvä hallinto
 • Hallintoasian käsittely 
 • Oikeussuoja 
  kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus 

Tauot klo 10.00–10.10 sekä sopivassa kohtaa ohjelmaa noin klo 11.00 

12.00–12.45 
Tauko (lounas) 

12.45–14.15 
Julkisuus ja salassapito, henkilötietojen käsittely 

 • Asiakirjojen julkisuus 
 • Tietosuojasäännökset 
  kouluneuvos Petri Heikkilä ja juristi Heidi Saari, Opetushallitus

14.15–14.30 
Kahvitauko 

14.30–16.00 
Rehtorin ja opettajan oikeudellinen vastuu (vahingonkorvaus, virka- ja rikosvastuu) 
kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus 

7.6.2024 Opetustoimen rahoitusjärjestelmä ja tiedonkeruut 

8.45–9.00 
Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä 

9.00–12.00 
Työskentelyjakson teemat

 • Valtiontalouden ja kuntatalouden perusteet 
 • Opetustoimen talouden ohjaus 
 • Opetustoimen rahoitus 
  kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus 

Taukoja sopivassa kohtaa ohjelmaa noin klo 10.00 ja 11.00 

12.00–12.45 
Tauko (lounas) 

12.45–15.45 
Koulutuksen järjestäjän rahoitus 

 • Rahoituspäätökset ja raportit sekä oikaisut
 • Rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut ja tietojen raportointi 
  kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus 

Kahvitauko 14.15–14.30 

15.45 
A-osan päätös 

B-osa: Rehtorin johtamisroolit

17.6.2024 Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana 

8.45–9.00 
Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä 

9.00–9.10 
Avaus 
tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus 

9.10–12.00 
Työskentelyjakson teemat

 • Lapsen edus ensisijaisuus
 • Turvallinen opiskeluympäristö ja järjestyssäännöt 
 • Varautuminen häiriö- ja poikkeusoloihin 
 • Yritysyhteistyö, markkinointi, sponsorointi 
 • Mobiililaitteiden käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet opetuksessa 
 • Opetustoimen lakisääteiset suunnitelmat 
  opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus 

Taukoja sopivassa kohtaa ohjelmaa noin klo 10.00 ja 11.00 

12.00–12.45 
Tauko (lounas) 

12.45–14.15 
Työskentelyjakson teemat 

 • SORA-säännökset 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 • Uskonnolliset tilaisuudet 
 • Koulun retket 
 • Tekijänoikeudet opetuksessa 
 • Tietojenluovutus koulutuksesta opiskeluhuoltopalveluille 
 • Moniammatillinen yhteistyö ja opetushenkilöstön ilmoitusvelvollisuudet 
  juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus 

14.15–14.30 
Kahvitauko 

14.30–16.00 
Edelliset aiheet jatkuvat
Kurinpitokeinot 
juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus

18.6.2024 Rehtori koulun toiminnasta vastaavana pedagogisena johtajana 

Hyvinvoiva oppilaitosyhteisö

8.15–8.30 
Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä 

8.30–9.30                                
Oppimisen tuki
Kouluun kiinnittyminen ja poissaoloihin puuttuminen
opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus

9.30–10.00                     
Ohjauksen suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen – Hyvän ohjauksen kriteerit osana paikallista laatujärjestelmää
opetusneuvos Mia Vartiainen, Opetushallitus 

10.00–10.15                            
Tauko

10.15–11.00                            
Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto 
opetusneuvos Mia Vartiainen ja opetusneuvos Tanja Väänänen, Opetushallitus 

11.00–11.30                             
Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa
erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen, Opetushallitus

11.30–12.00                            
Mitä on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA?
opetusneuvos Hanna Pohjonen, Opetushallitus

12.00–12.45 
Tauko (lounas) 

12.45–13.30 
Perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppilaan arviointi 
opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus 

13.30–14.15 
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppimisen arviointi 
opetusneuvos, yksikön päällikkö Petri Lehikoinen, Opetushallitus 

14.15–14.30 
Kahvitauko 

14.30–15.15 
Ammatillisen koulutuksen johtaminen 
opetusneuvos Anne Liimatainen, Opetushallitus 

15.15–15.20 
Tauko 

15.20–16.00 
Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tukeminen 
opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus 

19.6.2024 Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet) 

8.45–9.00 
Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä 

9.00–12.00 
Aamupäivän teemat 

 • Palvelussuhdelajit ja niiden keskeiset erot 
 • Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema 
 • Viran perustaminen 
 • Virantäyttömenettely 
 • Yleiset nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset 
 • Rikostaustalain tarkoitus ja soveltaminen
  juristi Hannele Sandberg, Opetushallitus 

Taukoja sopivassa kohtaa ohjelmaa noin klo 10.00 ja 11.00 

12.00–12.45
Tauko (lounas) 

12.45–15.45 
Iltapäivän teemat 

 • Palvelussuhteen kesto ja päättyminen 
 • Palvelussuhteen irtisanominen ja purkaminen 
 • Uudelleensijoitus- ja -koulutusvelvoite 
 • Työpaikan lakisääteiset henkilöstöä koskevat suunnitelmat 
  juristi Hannele Sandberg, Opetushallitus 

Kahvitauko klo 14.15–14.30 

15.45 
Kurssin päätös 

*** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot:

 • laskutusosoite (kotiosoite/työpaikan sähköinen laskutusosoite)
 • sähköpostiosoite 

Osallistumismaksu sisältää osallistumisen opetukseen etäyhteyden välityksellä sekä sähköisesti jaettavat luentomonisteet. Lähetämme etäyhteyslinkin ja tarkemmat ohjeet osallistujille ennen tilaisuutta sähköpostilla. Huomaathan, että kurssipäivistä ei tehdä tallenteita.

Kurssimaksun laskutus tapahtuu kokonaisuudessaan A-osan jälkeen kesäkuussa.

Kurssimaksuun ei sisälly varsinaista opetushallinnon tutkinnon tutkintomaksua, eikä tutkintomaksua voida laskuttaa kurssimaksun yhteydessä.

Eri kurssien A- ja B-jaksoja ei voi yhdistää keskenään.

Tutustu peruutusehtoihin ennen kurssille ilmoittautumista, sillä ilmoittautuminen on sitova.

Peruutusehdot

10–3 päivää ennen A-osan kurssijaksoa tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus tehdään sähköpostilla koulutuspalvelut [at] oph.fi (koulutuspalvelut[at]oph[dot]fi).

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.fi (koulutuspalvelut[at]oph[dot]fi) 

Ilmoittaudu kurssille

Aika ja paikka

17. – 19.6.2024
5.-7.6. A-osa ja 17.-19.6. B-osa

Ilmoittautumisaika

9.2.2024 – 22.5.2024 klo 23:59

Osallistumismaksu

695,00 € + alv 24%