Sitouttavan kouluyhteisötyö-hankkeen tavoitteena oli vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja rakentaa myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Valtakunnallinen toimintamalli kehitettiin yhdessä kuntien ja koulujen kanssa ministeriön hankkeessa, joka päättyi keväällä 2023. Opetushallitus tukee opetuksen järjestäjiä ja kouluja laajalla täydennyskoulutuskokonaisuudella, verkkosivustolla ja valtionavustuksella alueellista koordinointia varten vuosina 2023–2024.
Reppu selässä

Opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyn toimenpideohjelmassa kehitetään sitouttavaa kouluyhteistyötä ja koululäsnäoloa. Sen avulla  

  • vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä kotien kanssa
  • tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia 
  • tunnistetaan ja autetaan oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä
  • vahvistetaan perustaitojen saavuttamista ja oppimistuloksia.