Hoppa till huvudinnehåll

Service för media


Utbildningsstyrelsens kommunikationsenhet hjälper journalister och fotografer i alla frågor som berör Utbildningsstyrelsen.

Medierna kan ta kontakt vardagar kl. 9.00–16.00
på numret 0295 331 703
eller adressen media(at)oph.fi

Prenumerera på våra pressmeddelanden


Prenumerera på våra pressmeddelanden genom att skicka e-post till adressen media@oph.fi

Kontaktuppgifter och material för media

Utbildningsstyrelsens symboler och visuella profil

Information om användningen av logotypen Utbildningsstyrelsen finansierar och bilder på vår personal. Här hittar du också anvisningar om Utbildningsstyrelsens grafiska riktlinjer.

Material från våra medietillfällen

Bekanta dig med material från våra medietillfällen. Materialen publiceras på sidan efter tillställningen.

Information om Utbildningsstyrelsen

Bekanta dig med vår organisation, ledning och uppgifter. Här hittar du också info om vår internationella verksamhet och statliga läroansatalter som Utbildningsstyrelsen ansvarar för.

Telefonkatalog

I telefonkatalogen finns kontaktuppgifter till personalen vid Utbildningsstyrelsen, Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämnden. Du kan söka på namn, tjänstebeteckning, enhet eller uppgift genom att skriva in sökord i fälten.

Databank för medierna

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens och olika myndigheters uppgifter och befogenheter

Information om olika myndigheters samt skolans, elevernas och föräldrarnas uppgifter och ansvar i det finländska utbildningssystemet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Läroplans- och examensgrunder

Utbildningsstyrelsen gör tillsammans med intressegrupper upp grunderna för läroplanerna, grunderna för planen för småbarnspedagogik och examensgrunderna för yrkesutbildningen samt grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lärmiljöer, skolbyggnader och skolnätet

Här hittar du information om bland annat skolbyggnader, olika lärmiljöer och grundskolenätet i Finland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Den utvidgade läroplikten

Den utvidgade läroplikten träder i kraft 1.8.2021 och innebär att läroplikten i fortsättningen upphör först då den studerande fyllt 18 år. Målsättningen är att alla avlägger en examen på andra stadiet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för skolgång, jämställdhet och likabehandling

Information om främjandet av jämställdhet och likabehandling i skolor och läroanstalter. Du hittar också info om målen för inklusion och information om stödet för lärande och skolgång.

alt-text (optional, uses title if not set)

Åskådningsämnen och religiösa tillställningar

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar om anordnande av undervisning i åskådningsfostran och åskådningsämnen samt om gemensamma fester och religiösa evenemang i småbarnspedgogiken, skolorna och läroanstalterna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar och riktlinjer för skolvardagen

Riktlinjer, anvisningar och information om hur man kan agera i vardagliga situationer i skolan, om anordnandet av exempelvis skolmåltider och skolutflykter samt om tillåtna disciplinära åtgärder i skolan.

Utbildningsstyrelsens informationsresurser, register och publikationer

Informationsresurser och register
Utbildningsstyrelsen upprätthåller nationella register och informationsresurser, från vilka information lämnas ut till olika instanser.
Utbildningsstyrelsens publikationer
Utbildningsstyrelsen producerar förekrifter, anvisningar, handböcker, rapporter och Fakta Express-publikationer som stöd för anordnandet och utvecklingen av utbildningen.