Hoppa till huvudinnehåll

Service för media


Utbildningsstyrelsens kommunikationsenhet hjälper journalister och fotografer i alla frågor som berör Utbildningsstyrelsen.

Medierna når oss på telefonnumret 0295 331 703 och per e-post på adressen media@oph.fi från måndag till torsdag kl. 9–16. Fredagar samt dagarna innan helgdagar betjänar vi kl. 9–15.

Kontaktuppgifter och material för media

Utbildningsstyrelsens logotyper och visuella profil

Information om användningen av logotypen Utbildningsstyrelsen finansierar och bilder på vår personal. Här hittar du också anvisningar om Utbildningsstyrelsens grafiska riktlinjer.

Material från våra medietillfällen

Bekanta dig med material från våra medietillfällen. Materialen publiceras på sidan efter tillställningen.

Information om Utbildningsstyrelsen

Bekanta dig med vår organisation, ledning och uppgifter. Här hittar du också info om vår internationella verksamhet och statliga läroansatalter som Utbildningsstyrelsen ansvarar för.

Telefonkatalog

I telefonkatalogen finns kontaktuppgifter till personalen vid Utbildningsstyrelsen, Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämnden. Du kan söka på namn, tjänstebeteckning, enhet eller uppgift genom att skriva in sökord i fälten.

Databank för medierna

Regeringsförhandlingarna 2023

Regeringsförhandlingarna 2023

På den här sidan finns material (på finska) som Utbildningsstyrelsen tillhandahållit regeringsförhandlingarna 2023.

Utbildningsstyrelsens och olika myndigheters uppgifter och befogenheter

Utbildningsstyrelsens och olika myndigheters uppgifter och befogenheter

Information om olika myndigheters samt skolans, elevernas och föräldrarnas uppgifter och ansvar i det finländska utbildningssystemet.

Läroplans- och examensgrunder

Läroplans- och examensgrunder

Utbildningsstyrelsen gör tillsammans med intressegrupper upp grunderna för läroplanerna, grunderna för planen för småbarnspedagogik och examensgrunderna för yrkesutbildningen samt grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning.

Lärmiljöer, skolbyggnader och skolnätet

Lärmiljöer, skolbyggnader och skolnätet

Här hittar du information om bland annat skolbyggnader, olika lärmiljöer och grundskolenätet i Finland.

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling

Information om främjandet av jämställdhet och likabehandling i skolor och läroanstalter.

Inklusion och stöd för lärandet och skolgången i den grundläggande utbildningen

Inklusion och stöd för lärandet och skolgången i den grundläggande utbildningen

Här hittar du info om målen för inklusion och information om stödet för lärande och skolgång.

Åskådningsämnen och religiösa tillställningar

Åskådningsämnen och religiösa tillställningar

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar om anordnande av undervisning i åskådningsfostran och åskådningsämnen samt om gemensamma fester och religiösa evenemang i småbarnspedgogiken, skolorna och läroanstalterna.

Svenska som andraspråk och litteratur (SV2)

Svenska som andraspråk och litteratur (SV2)

SV2 är en av lärokurserna i läroämnet modersmål och litteratur. En elev eller studerande kan studera enligt lärokursen S2 om hens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller hen i övrigt har en flerspråkig bakgrund.

Digitalisering i undervisningen

Digitalisering i undervisningen

Syftet med användningen av digitala apparater och tjänster i skolan är alltid att främja lärandet. Användning av mobiltelefon i skolan som stör elevens koncentration eller undervisningen är inte samma sak som användning av digitala apparater i undervisningen.

Anvisningar och riktlinjer för skolvardagen

Anvisningar och riktlinjer för skolvardagen

Riktlinjer, anvisningar och information om hur man kan agera i vardagliga situationer i skolan, om anordnandet av exempelvis skolmåltider och skolutflykter samt om tillåtna disciplinära åtgärder i skolan.

Internationaliseringskompetens

Internationaliseringskompetens

Behovet av kompetens inom internationalisering blir hela tiden allt större. En av Utbildningsstyrelsens viktigaste uppgifter är att främja utvecklingen av internationaliseringskompetens och internationaliseringen av det finländska samhället.

Utbildningsstyrelsens informationsresurser, register och publikationer

Informationsresurser och register
Utbildningsstyrelsen upprätthåller nationella register och informationsresurser, från vilka information lämnas ut till olika instanser.
Utbildningsstyrelsens publikationer
Utbildningsstyrelsen producerar förekrifter, anvisningar, handböcker, rapporter och Fakta Express-publikationer som stöd för anordnandet och utvecklingen av utbildningen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden via e-post (på svenska: välj "Rajaa kielen perusteella/ruotsi")