Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk med inriktning på utveckling av kunnande. Vårt uppdrag stiftas i lagen.