Utbildningsstyrelsen är ett utvecklingsämbetsverk med lagstadgade uppgifter.