Opetushallituksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välinen tulossopimus

Liite
Liite

 

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Valtion talousarvioesitykset

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Liite
Liite
Liite
Liite

Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä

Liite
Liite
Liite
Liite

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Netrassa