Raportit ja selvitykset

Ahkerat ja rohkeat osaajat maailmalla

Kansainvälistyminen Korkeakoulutus
Kannen kuva

Ahkerat ja rohkeat osaajat maailmalla
(pdf, 695.54 KB)

Lataa

EDUFI-harjoitteluohjelmien vaikuttavuusarviointi 2015–2018

EDUFI-harjoitteluohjelman vaikuttavuusarviointi vahvistaa edellisen selvityksen tuloksia

Kansainvälistä harjoittelua mahdollistavasta EDUFI-harjoitteluohjelmasta on tehty vaikuttavuusselvitys. Se tarjoaa katsauksen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja Opetushallituksen harjoitteluohjelmatoimintaan vuosien 2015–2018 aikana. Selvitys on toisintoa vuonna 2017 julkaistusta Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla! -selvityksestä. 

Edellisen selvityksen tapaan havaittiin EDUFI-harjoittelun täydentävän laadukkaasti kansainvälistä harjoittelutarjontaa korkeakoulutetuille ja vastavalmistuneille. Euroopan ulkopuolinen ulottuvuus EDUFI-harjoittelussa näyttäytyy edelleen relevanttina, ja yhteistyö erityisesti suomalaisorganisaatioiden ja kehitysyhteistyötä tekevien organisaatioiden kanssa on tulevaisuudessakin Suomen tavoitteiden mukaista.

Niin harjoittelijat kuin korkeakoulutkin kokevat kansainvälisen harjoittelujakson opintoja rikastuttavina. Harjoittelijoiden ja työnantajien näkökulmista harjoittelu näyttäytyi merkityksellisenä kansainvälisen urapolun rakentamisen sekä rakentumisen näkökulmista. Harjoittelupaikkojen tarjoama työelämän oppimiskokemus sekä niiden saama uusin tietotaito koetaan hyödyllisenä vaihtokauppana. Toteutuessaan laadukkaana EDUFI-harjoittelu tuottaa lisäarvoa yhteiskunnallemme vahvistaen osaamisen lisäksi kilpailukykyä ja kansainvälistä vuorovaikutusta.
 

Tekijät
Ulla Härmä, Niina Juuti, Riikka Koivusalo, Jaana Mutanen, Tarja Nousiainen, Ritva Ukkonen, Riitta Uotila
Julkaisuvuosi
2022
ISBN pdf
978-952-13-6865-3
Sarja
Raportit ja selvitykset 2022:7a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä