Rapporter och utredningar

Flitiga och modiga experter ute i världen

Internationalisering Högskoleutbildning
Bärm bild

Flitiga och modiga experter ute i världen
(pdf, 669.5 KB)

Ladda ned

Bedömning av EDUFI-praktikprogrammens effekt 2015–2018

Utvärderingen av effekterna av EDUFI-praktikprogrammet bekräftar resultaten från den föregående utredningen 

En utredning har gjorts av effekterna av EDUFI-praktikprogrammet som möjliggör internationell praktik. Utredningen ger en överblick över Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s och Utbildningsstyrelsens praktikprogramverksamhet åren 2015–2018. Utredningen är en upprepning av utredningen ”Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla!” som publicerades 2017. 

På samma sätt som i den föregående utredningen konstaterades att EDUFI-praktiken på ett högklassigt sätt kompletterar utbudet av internationell praktik för personer med högskoleutbildning och nyutexaminerade. Vid EDUFI-praktik anses möjligheten att utföra praktik i länder utanför Europa fortsättningsvis vara betydelsefull och samarbetet med i synnerhet finländska organisationer och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete är även i framtiden förenligt med Finlands mål.

Såväl praktikanterna som högskolorna upplever studierna under den internationella praktikperioden som värdefulla. Praktikanterna och arbetsgivarna ansåg att praktiken är av betydelse för skapandet av en internationell karriär. Den möjlighet till inlärning i arbetslivet och det know-how som praktikplatserna medför upplevs som värdefulla. Högklassig EDUFI-praktik skapar mervärde för samhället och stärker kunnande, konkurrenskraft och internationell samverkan.
 

Författare
Ulla Härmä, Niina Juuti, Riikka Koivusalo, Jaana Mutanen, Tarja Nousiainen, Ritva Ukkonen, Riitta Uotila
År
2022
ISBN pdf
978-952-13-6866-0
Serie
Rapporter och utredningar 2022:7b
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska