Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä?

Kansainvälistyminen Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Aikuiskoulutus
Faktaa Express 1/2014 kansikuva

Faktaa Express 1/2014
(pdf, 287.96 KB)

Lataa

Selvityshankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset.

CIMOn ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen selvityshankkeessa haettiin vastauksia siihen, mitä kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa ja miten se tällä hetkellä toteutuu. Tarkastelussa olivat mukana yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä aikuiskoulutus. Huomion kohteena oli erityisesti kansainvälinen liikkuvuus, ja taustamuuttujina olivat sukupuoli, sosioekonominen asema ja asuinpaikka. Lisäksi tarkasteltiin erityisryhmien ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia kansainvälistyä.

Tähän Faktaa Express 1/2014 -julkaisuun on koottu selvityshankkeen keskeiset tulokset sekä toimenpidesuositukset oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille.

6 s.

Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-951-805-603-7
ISBN painettu
978-951-805-602-0
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi