Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 2A/2018: Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa?

Kansainvälistyminen Nuorisotyö
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 2A/2018

faktaaexpress2a_2018.pdf
(pdf, 1.41 MB)

Lataa

Suomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista.

Nuorisotyön kansainvälisessä kehittämistyössä pyritään vastaamaan yhteiskunnan murrokseen ja ajankohtaisiin kehityskulkuihin. Samaan tähtää myös Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma (2014─2020), joka tukee kehittämistyötä strategisilla kumppanuushankkeilla. Nuorisosektorin hankkeissa on kehitetty nuorisotyötä ja haettu ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, joko oman toimialan sisällä tai laajassa monialaisessa yhteistyössä.

Mitä kehittämishankkeilla on sitten saatu aikaan? Opetushallitus teetti selvityksen, jossa haastateltiin vuosina 2014─2017 käynnistyneiden hankkeiden suomalaisia koordinaattoreita ja ulkomailta koordinoitujen hankkeiden suomalaisia kumppaneita.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa vedetään yhteen hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Samalla piirretään kuvaa siitä, mitä ajankohtaisia teemoja eurooppalaisessa nuorisotyössä on meneillään juuri nyt. Tavoitteena on myös tunnistaa ja nostaa esille hankkeissa tehtävää hyvää työtä.

6 s.

Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6477-8
ISBN painettu
978-952-13-6476-1
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä