Fakta och Fakta Express

Fakta Express 2b/2018: Ungdomarnas värld förändras, hänger ungdomsarbetet med?

Internationalisering Ungdomsväsendet
Pärmbild: Fakta Express 2B/2018

faktaexpress2b_2018.pdf
(pdf, 1.84 MB)

Ladda ned

Finländska deltagare har fått avsevärd nytta av strategiska utvecklingsprojekt inom programmet Erasmus+.

Målet med den internationella utvecklingen av ungdomsarbetet är att reagera på förändringar och aktuella trender i samhället. Samma mål har uppsatts för Europeiska unionens program Erasmus+ (2014–2020), som stöder utvecklingsarbetet med strategiska partnerskapsprojekt. Projekten inom ungdomssektorn har utvecklat ungdomsarbetet och sökt lösningar på gemensamma utmaningar, antingen inom det egna området eller genom brett, mångprofessionellt samarbete.

Vad har utvecklingsprojekten då uppnått? Utbildningsstyrelsen har beställt en utredning där man intervjuade finländska koordinatorer för projekt som startade 2014–2017 och finländska partners i projekt med en utländsk koordinator.

I detta nummer av Faktaa Express sammanfattas projektens resultat och effekter. Samtidigt skissas en bild av aktuella teman inom europeiskt ungdomsarbete. Målet är också att identifiera och lyfta fram det goda arbete som utförs i projekten.

6 s.

År
2018
ISBN pdf
978-952-13-6503-4
ISBN tryckt
978-952-13-6502-7
Serie
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN tryckt
2242-2951
Publikationen finns på följande språk
Svenska