Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 2A/2020: Toiveena eriyttämismahdollisuuksia, yksilöllisiä oppimispolkuja ja vaikuttavaa visuaalisuutta. Valtakunnallisen oppimateriaalikyselyn 2019 tuloksia.

Digitaalisuus Oppimateriaali Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 2A/2020

Faktaa Express 2A/2020
(pdf, 1.54 MB)

Lataa

Tässä Faktaa Express -julkaisussa käydään läpi tuloksia oppimateriaalikyselystä, jonka Opetushallitus toteutti loppuvuodesta 2019. Kyselyyn osallistui yhteensä lähes 1500 esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajaa ja rehtoria sekä koulutuksen parissa toimivaa kuntien virkamiestä eri puolilta Suomea.

Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä tällä hetkellä käytössä olevista oppimateriaaleista ja opetuksen työkaluista sekä oppimisalustojen ja oppimisanalytiikan käytöstä. Lisäksi vastaajat saivat vapaamuotoisesti kuvailla, millainen olisi paras mahdollinen tulevaisuuden oppimateriaali. 

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6670-3
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi