Fakta och Fakta Express

Fakta Express 2B/2020: Läromedel som kan differentieras, möjliggör individuella lärstigar och innehåller visuella element. Resultatet av den nationella kartläggningen av läromedel och studiematerial 2019

Digitalisering Läromedel Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Pärmbild: Fakta Express 2B/2020

Fakta Express 2B/2020
(pdf, 1.48 MB)

Ladda ned

I den här publikationen av Fakta Express redogörs för resultatet av den undersökning om läromedel och studiematerial som Utbildningsstyrelsen genomförde i slutet av 2019. Enkäten besvarades av närapå 1 500 lärare och rektorer inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt kommunala tjänsteinnehavare inom bildningssektorn. Deltagarna var från olika delar av Finland.

Respondenterna fick bland annat berätta hurdana läromedel och studiematerial samt andra redskap de för närvarande använder i undervisningen och om de utnyttjar digitala lärplattformar och lärandeanalytik. Man fick också fritt beskriva hur man tycker att det bästa tänkbara läromedlet skulle se ut i framtiden.

År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6672-7
Serie
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
Publikationen finns på följande språk
Svenska