Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 3A/2017: Keitä ovat ulkomaalaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat?

Kansainvälistyminen Korkeakoulutus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 3A/2017

faktaa-express-3a-2017.pdf
(pdf, 3.53 MB)

Lataa

Tilastotietoja Kelan opintotuen saajista

Ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelee tätä nykyä enemmän suomalaisia kuin koskaan aikaisemmin: 8000 suomalaista suoritti tutkintoa ulkomailla Kelan opintotuen turvin lukuvuonna 2015–2016. Kelan tilastojen mukaan ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoa suorittavien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Mistä ulkomailla opiskelevien kasvava määrä kertoo? Ketkä lähtevät ulkomaille opiskelemaan ja miksi he näin tekevät? Aikovatko opiskelijat palata Suomeen opintojen jälkeen? CIMO (vuodesta 2017 Opetushallitus) käynnisti 2016 selvityshankkeen, jossa haetaan vastauksia näihin kysymyksiin.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa käydään läpi hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia. Tarkastelun kohteena ovat Kelan opintotukitilastot, joiden pohjalta rakennetaan kuvaa siitä, millaista joukkoa ulkomailla opiskelevat ovat sekä mitä ja missä he opiskelevat.

6 s.

Tekijät
Irma Garam
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6396-2
ISBN painettu
978-952-13-6397-9
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi