Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa

Digitaalisuus Perusopetus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 3A/2018

faktaa_express_3a_2018.pdf
(pdf, 989.65 KB)

Lataa

Tuloksia kyselystä, jolla Opetushallitus selvitti Uusi peruskoulu -ohjelmaan liittyvän tutoropettajatoiminnan vaikutuksia vuonna 2017.

Yksi hallituksen kärkihankkeisiin liittyvän Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteista on maailman osaavin opettajakunta. Keskeisimpiä toimenpiteitä tähän pyrittäessä on tutoropettajatoiminta, jota tuetaan 23 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Tarkoitus on saada Suomen jokaiseen peruskouluun tutoropettaja tukemaan uutta pedagogiikkaa ja edistämään digitalisaatiota. Tutoropettajatoimintaa on tuettu erityisesti valtionavustuksilla, joita opetuksen järjestäjät ovat voineet hakea Opetushallitukselta. Ensimmäisen haku oli syksyllä 2016.

Opetushallitus toteutti vuoden 2017 haun yhteydessä kyselyn opetuksen järjestäjille selvittääkseen tutoropettajatoimintaan suunnattujen valtionavustusten vaikutuksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 289 opetuksen järjestäjää.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa esitellään kyselyn tulokset. Miten opetuksen järjestäjät ovat lähteneet mukaan tutoropettajatoimintaan? Kuinka tutoropettajien koulutus on toteutettu? Mitkä ovat tutoropettajien tyypilliset tehtävät, ja miten toiminta on juurtunut koulujen arkeen? Lisäksi tarkastellaan sitä, millaisena opetuksen järjestäjät näkevät tutoropettajatoiminnan tulevaisuuden valtionavustusten päätyttyä.

Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6487-7
ISBN painettu
978-952-13-6486-0
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä