Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 4A/2020: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa 2017–2019

Digitaalisuus Henkilöstökoulutus Perusopetus
Julkaisun kansikuva

Faktaa Express 4A /2020.pdf
(pdf, 1.57 MB)

Lataa

Tutoropettajatoiminnan taustalla on Sipilän hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanke, jonka keskeisiin tavoitteisiin kuului opettajien täydennyskouluttaminen vertaiskoulutuksen keinoin.

Tutoropettajatoiminnaksi nimetyn vertaiskoulutusmallin keskeisinä tavoitteina on ollut tukea opetussuunnitelmien toimeenpanoa, yksilöllistä toimintakulttuuria sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä.

Opetushallitus on tukenut tutoropettajatoimintaa valtionavustuksilla, joita opetuksen järjestäjät ovat voineet hakea vuosina 2016–2020. Valtaosa opetuksen järjestäjistä on hakenut rahoitusta ainakin kerran. Tutoropettajien kokonaismääräksi on vakiintunut reilut 2000.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa kuvataan opetuksen järjestäjien tutoropettajatoimintaa sekä sen kehitystä vuosina 2017–2019. Lisäksi tarkastellaan alueellisten tutoropettajaverkostojen toimintaa. Keskeisenä aineistona ovat Opetushallituksen opetuksen järjestäjille vuosina 2017 ja 2019 tekemät kyselyt.

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6725-0
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi