Fakta och Fakta Express

Fakta Express 4B/2020: Tutorlärarverksamheten i den grundläggande utbildningen i Finland 2017–2019

Digitalisering Personalutbildning Grundläggande utbildning
Pärmbild

Fakta Express 4B 2020
(pdf, 1.58 MB)

Ladda ned

Tutorlärarverksamheten grundar sig på Regeringen Sipiläs spetsprojekt Nya lärmiljöer och digitala material till grundskolorna, vars ena centrala mål var att ordna fortbildning för lärarna med hjälp av metoder för kollegialt lärande. 

De centrala målen för den modell för kollegialt lärande som fått namnet tutorlärarverksamhet har varit att stödja implementeringen av läroplanerna, en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur samt användningen av digitala verktyg.

Utbildningsstyrelsen har understött tutorlärarverksamheten med statsunderstöd, som utbildningsanordnarna har kunnat ansöka om åren 2016–2020. Majoriteten av utbildningsanordnarna har ansökt om finansiering åtminstone en gång. Numera finns det totalt dryga 2 000 tutorlärare. 

I det här numret av Fakta Express beskrivs tutorlärarverksamheten i den grundläggande utbildningen och hur den har utvecklats åren 2017–2019. Därtill granskas verksamheten i de regionala tutorlärarnätverken. Publikationen grundar sig till stora delar på de enkäter som Utbildningsstyrelsen genomfört bland utbildningsanordnarna åren 2017 och 2019.
 

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6733-5
Serie
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
Publikationen finns på följande språk
Svenska